Významné udalosti okolo 19. januára: 10 faktov, ktoré by mal ovládať každý Prešovčan

19. januára ubehlo už 73. rokov od oslobodenia Prešova spod nadvlády fašizmu. V tejto súvislosti vám prinášame 10 faktov, ktoré by mal poznať každý Prešovčan.

Ľubomír Hudačko

Po priblížení sa východného frontu k pohoriu Karpát a vypuknutí Slovenského národného povstania bolo všetkým jasné, že aj ku Slovensku sa blíži koniec vojny. Mohutná karpatsko-duklianska operácia mala pomôcť Povstaniu a otvorila cestu z východu k oslobodzovaniu našej vlasti.

1) 17. januára 1945 viedol vtedajší vládny komisár v Prešove nútenú evakuáciu všetkého obyvateľstva. Nemecké vojská sa všestranne snažili udržať svoje dobre vybudované obranné postavenia. Zároveň však začali aj s evakuáciou miest a závodov. Z elektrárne a závodov v Prešove odviezli časť strojov. K evakuácii nútili tiež miestne obyvateľstvo, fašistom sa však ich zámery na rozsiahlejšiu evakuáciu nepodarilo uskutočniť, lebo oslobodzovacie vojská sa blížili k Prešovu.

2) Posledné nemecké jednotky začali z Prešova ustupovať smerom na Levoču už 18. januára 1945, niektoré ustupovali ešte aj druhý deň v dopoludňajších hodinách. Tieto posledné fašistické jednotky poškodili aj most na Bardejovskej ulici (dnes Duklianska). Občania sa schovali v rôznych úkrytoch, pivniciach, kde zotrvali až do príchodu prvých vojakov sovietskej armády.

3) Dňa 19. januára 1945 okolo 15. hodiny prišli od Kapušian prvé hliadky sovietskej armády a o niečo neskôr sovietske tanky a príslušníci I. československého armádneho zboru. Sovietske jednotky patrili k 320. gardovému pluku 4. ukrajinského frontu, ktorý pri oslobodzovaní Prešova viedli pplk. A.P. Fokin a major L.J. Rotin, čím sa pre Prešov a široké okolie ukončili vojnové strasti.

4) Oslobodenie Prešova sa uskutočnilo bez boja, nepadol takmer jediný výstrel. Zvonením na kostolných zvonoch bolo Prešovčanom oznámené oslobodenie mesta, tak sa poukrývaní ľudia začali bojazlivo schádzať pred kostolom.

5) Oslobodzovacie jednotky sovietskej armády po oslobodení Prešova postupovali na Sabinov a jednotky I. československého armádneho zboru na Branisko. Jednotky, ktoré oslobodzovali Prešov, boli pomenované Prešovské.

6 V čase, keď sa ešte na strednom a západnom Slovensku bojovalo, začal sa na východnom Slovensku rodiť nový život.

7) V Prešove boli v pomerne krátkom čase odstránené najväčšie škody, ktoré vznikli počas bombardovania mesta, konštituované boli nové orgány moci a prvoradou úlohou bola obnova hospodárskeho, politického, spoločenského života a pomoc najviac postihnutým občanom.

8) V prvých dňoch po oslobodení väčšina podnikov nepracovala. Ani tam, kde sa podarilo vďaka obetavosti robotníkov a zamestnancov zachrániť budovy a časť zariadenia, sa nedalo začať s výrobou, lebo chýbalo palivo, suroviny, elektrický prúd, voda atď. Značne poškodené boli komunikácie, najmä železničná doprava. Neboli ani telegrafné a telefónne spojenie, hlavná pošta bola vyhodená do povetria, mesto ostalo bez elektrického svetla a bez vody.

9) Zo 4 434 bytových jednotiek bolo úplne zničených 207 a 3 505 čiastočne poškodených. Všetky tieto škody predstavovali hodnotu 35 miliónov Kčs. Mesto len na kanalizáciách, komunikáciách a vodovodnej sieti utrpelo straty v hodnote 12 miliónov Kčs.

10) Krátko po oslobodení, 24. januára zvolal národný výbor veľkú manifestáciu obyvateľov mesta, ktorá bola vyjadrením vďaky osloboditeľom ako aj výrazom odhodlania budovať novú republiku československú.

Zdroj: mesto Prešov

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame