Michala Halásová Kultúra

Regionálna prehliadka speváckych zborov DO-RE-MI-FA: Divadlo hostilo 115 spevákov

Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti v Prešove zorganizovalo 12. mája v historickej budove už 19. ročník regionálnej prehliadky speváckych zborov rôznych kategórií pod názvom DO - RE - MI – FA.

Ilustračný obrázok k článku Regionálna prehliadka speváckych zborov DO-RE-MI-FA: Divadlo hostilo 115 spevákov
Zdroj: Dnes24.sk

Prezentovalo sa 115 spevákov zo šiestich speváckych zborov z okresu Prešov. Boli to:

VOCALS – ženský komorný zbor Prešov (dirigentka Bronislava Fecková)
SPOZA STĹPA – komorný miešaný zbor Prešov (dirigentka MariAnna Garberová)
ZBOR SV. ROMANA SLADKOPEVCA – Gréckokatolícka teologická fakulta PU (dirigentka Valéria Hricovová)
SKUPINA ZBORU SV. ROMANA SLADKOPEVCA – Gréckokatolícka teologická fakulta PU (dirigent Tomáš Pecuch)
HAKUNA MATATA – školský zbor, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov
G.O.D.´S. – spevácky gospelový zbor, CZUŠ sv. Mikuláša Prešov (dirigentka Jana Ferenčíková)

Výkony jednotlivých zborov hodnotila odborná porota v zložení Eva Zacharová – predsedníčka poroty, členovia Ivan Pacanovský – zbormajster a Ľubomír Šimčík z Prešovskej univerzity. Podľa slov Evy Zacharovej, predsedníčky poroty „súťažná prehliadka speváckych zborov DO RE MI FA nedosiahla úroveň predchádzajúcich ročníkov pre neúčasť štyroch kvalitných zborov (2 vysokoškolské, 2 detské ). Zo šiestich zúčastnených zborov boli štyri začínajúce – ktoré zápasili s problémami začínajúcich spevákov, ako je dramaturgia, hlasová kultúra, nevyrovnanosť hlasových skupín a interpretácia“.

Porota skonštatovala aj perspektívne pozitíva. Oba začínajúce mužské zbory ZBOR SV. ROMANA SLADKOPEVCA a SKUPINA ZBORU SV. ROMANA SLADKOPEVCA pracujú pod vedením dlhoročnej skúsenej zbormajsterky Valérie Hricovovej. Členky ženského komorného zboru VOCALS sú odchovankyne úspešného Prešovského detského zboru, čo sa prejavilo v dramaturgii a celkovej úrovni telesa. G.O.D.´S. – gospelový zbor pokračuje v umeleckom raste (2. miesto na medzinárodnej súťaži zborov v Poľsku ).

SPOZA STĹPA – komorný miešaný zbor s migráciou členov vedie fundovaná mladá dirigentka Marianna Garberová. Začínajúci detský školský zbor pri cirkevnej ZUŠ v Prešove HAKUNA MATATA imituje G.O.D.S zatiaľ nevhodne – porota odporúčala dirigentke dbať na hlasovú hygienu nerozvinutého detského hlasu a voliť metódy správneho tvorenia tónu a mieru zaťaženia detského speváka. Všetky zúčastnené telesá majú sľubnú perspektívu v ďalšom ročníku umelecky narásť.

Všetky spevácke zbory boli ocenené diplomami a vecnými cenami a zaradené do pásiem takto:

Zlaté pásmo :
VOCALS – ženský komorný zbor Prešov
G.O.D.´S. – spevácky gospelový zbor, Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša Prešov
Strieborné pásmo:
ZBOR SV. ROMANA SLADKOPEVCA, Gréckokatolícka teologická fakulta PU
SZ SPOZA STĹPA – komorný miešaný zbor Prešov
SKUPINA ZBORU SV. ROMANA SLADKOPEVCA, Gréckokatolícka teologická fakulta PU
Bronzové pásmo:
HAKUNA MATATA – školský zbor, Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša Prešov

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie