Ilustračný obrázok k článku Opravy, údržby a parkovanie: O čom všetkom ešte budú rokovať prešovskí poslanci?
Zdroj: TASR

Opravy, údržby a parkovanie: O čom všetkom ešte budú rokovať prešovskí poslanci?

Ďalšie body rokovania si na diaľku preberú prešovskí poslanci počas februárového zasadnutia. Čo všetko budú mať na programe?

Správy
Správy

Opravy, údržby a parkovanie: O čom všetkom ešte budú rokovať prešovskí poslanci?

Ďalšie body rokovania si na diaľku preberú prešovskí poslanci počas februárového zasadnutia. Čo všetko budú mať na programe?

Ilustračný obrázok k článku Opravy, údržby a parkovanie: O čom všetkom ešte budú rokovať prešovskí poslanci?
Zdroj: TASR

V stredu majú mestskí poslanci na programe 21. zasadnutie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, ktoré začne o 10:00 hod. a to prostredníctvom videokonferencie.

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Andrea Turčanová, primátorka mesta

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií na území mesta Prešov v znení zmien a doplnkov. Predkladá: Viliam Majda, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

3. Plán opráv a údržby mestských komunikácií. Predkladá: Viliam Majda, vedúci odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ

4. Vyhodnotenie Akčného plánu na roky 2018–2020 za rok 2020. Predkladá: Mária Humeníková, vedúca odboru služieb pre občanov MsÚ

5. Návrh na schválenie investície obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť.

  • Každý program od bodu 5 po bod 8 predkladá Ivana Pronerová, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ

6. Návrh na schválenie majetkových prevodov.

6.01. Návrh na schválenie MP –odkúpenie pozemkov –Ul. Jarková

7. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.

7.01. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –predaj pozemkov -IPZ Záborské

7.02. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –predaj pozemku –Ul. Vajanského

7.03. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –dlhodobý nájom –Námestie osloboditeľov

7.04. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer zámeny 20 m 2 –Ul. Kamfiteátru

7.05. Návrh na schválenie MPako PHOZ –zámer zámeny 39 m 2 –Ul. Kamfiteátru

7.06. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja –Ul. Tehelná

7.07. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja 123 m 2 –Ul. Tajovského

7.08. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer predaja 183 m 2 –Ul. Tajovského

7.09. Návrh na schválenie MP ako PHOZ –zámer prenájmu –Ul. Sibírska

8. Návrh na zrušenie Združenia Lapanč.

9. Rôzne.

10. Interpelácie.

11. Všeobecná diskusia.

12. Záver.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Hl. foto: archívne

Správy z Prešova

Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie