Rôzne

Kardinál Tomko oslávil 90-ku! Toto je príbeh rodáka z Udavského

Významný cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko oslávil v utorok 90 rokov. Na Popolcovú stredu 5. marca urobil na čelo kríž z popola samotnému pápežovi Františkovi.

Ilustračný obrázok k článku Kardinál Tomko oslávil 90-ku! Toto je príbeh rodáka z Udavského
Zdroj: TASR

Kardinál Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom, okres Humenné. Po maturite začal v školskom roku 1943/44 študovať na Rímskokatolíckej Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave. V jeseni 1945 ho košický biskup Jozef Čársky poslal na štúdiá do Ríma.

V Pápežskom kolégiu sv. Jána Nepomuckého dostal ďalšiu kňazskú formáciu a študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Sviatosť kňazstva prijal 12. marca 1949 v Ríme. Po roku 1948 sa nemohol vrátiť na Slovensko. V období 1950 – 1965 pôsobil ako vicerektor a ekonóm Pápežského kolégia sv. Jána Nepomuckého a venoval sa štúdiu odborných teologických disciplín na Pápežskej lateránskej i na Pápežskej gregoriánskej univerzite. Na týchto rímskych univerzitách postupne získal doktoráty z teológie, zo sociológie i doktorát práv.

Na Vianoce 1959 bol signatárom iniciatívy na vybudovanie Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ustanovizne na výchovu kňazského dorastu, zároveň i strediska náboženského a kultúrneho života Slovákov v zahraničí. V nasledujúcich rokoch venoval svoj voľný čas a energiu práci na vybudovanie tejto ustanovizne.

Významné funkcie v Ríme

Kardinál Tomko vykonával v Ríme mnohé funkcie. Napríklad, počas Druhého vatikánskeho koncilu (1962–1965) pracoval ako odborný poradca pre vieroučné otázky, stal sa vedúcim Doktrinálneho oddelenia Kongregácie pre náuku viery, pôsobil ako sekretár Kardinálskej komisie pre miešané manželstvá a stal sa členom Pápežskej komisie pre rodinu. Zastupoval Katolícku cirkev na mnohých medzinárodných a ekumenických stretnutiach v Európe, Ázii, Oceánii, Latinskej Amerike.

V júni 1970 ho pápež Pavol VI. vymenoval za pápežského preláta a v roku 1974 za podtajomníka Kongregácie pre biskupov. Pápež Ján Pavol II. ho v júli 1979 vymenoval za titulárneho arcibiskupa a generálneho tajomníka celosvetovej Synody biskupov. Biskupskú vysviacku prijal Jozef Tomko 15. septembra 1979 v Ríme, v historickej Sixtínskej kaplnke. V októbri toho istého roku sa stal členom Pápežskej komisie na interpretáciu dekrétov Druhého vatikánskeho koncilu.

Misie v rôznych častiach sveta

V apríli 1985 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov a v máji 1985 sa stal členom kardinálskeho zboru. Absolvoval veľký počet misijných ciest v rôznych častiach sveta. Venoval sa aj literárnej činnosti, napísal mnohé pozoruhodné knihy, vo viacerých priblížil svoje pôsobenie vo Vatikáne i misijné cesty po svete.

V roku 1991 po prvý raz pred slovenskou verejnosťou

Po dlhom čase kardinál Tomko mohol prísť na Slovensko nakrátko v roku 1968 počas Pražskej jari a potom až v roku 1989. Historickou udalosťou sa stalo jeho vystúpenie na zasadnutí pléna Slovenskej národnej rady 21. apríla 1991 v Bratislave, kedy slovenská verejnosť mala možnosť po prvý raz vidieť tohto slovenského kardinála.

Uznania pre kardinála

Získal čestný doktorát Univerzity Komenského v Bratislave, Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a ďalšie ocenenia. V roku 2002 mu prezident SR Rudolf Schuster udelil najvyššie štátne vyznamenanie – Rad Bieleho dvojkríža 1. stupňa.

Kardinála Jozefa Tomka poctili čestnými doktorátmi a inými oceneniami aj univerzity v USA, Poľsku, Argentíne, Luxemburgu a ďalších krajinách.

Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM