Obnovia aj zateplia: Prešovská univerzita začína s rekonštrukciou Športovej haly

Prešovská univerzita v Prešove začína v najbližších dňoch s rozsiahlou rekonštrukciou Športovej haly. A to v celkovej výške nákladov takmer 840 000 eur.

Ilustračný obrázok k článku Obnovia aj zateplia: Prešovská univerzita začína s rekonštrukciou Športovej haly
Zdroj: Prešovská univerzita

Univerzita uviedla, že obnova haly prinesie energetickú úsporu pri prevádzke a zníži negatívny vplyv na životné prostredie. Rekonštrukčné práce by mali byť ukončené do dvanástich mesiacov.

Prešovská univerzita systematicky pracuje na rekonštrukcii a obnove svojich budov a univerzitných priestorov. Po zmodernizovaní srdca univerzity – auly za vyše 380 tisíc eur či obnove časti študentského domova (tzv. nového internátu), prišla na rad rekonštrukcia Športovej haly PU, ktorá patrí medzi staršie, avšak veľmi intenzívne využívané objekty univerzity.

Došlo k opotrebovaniu

„Športová hala bola postavená na pomedzí rokov 1992–1993. Zub času a výber dostupných materiálov spôsobil, že postupne došlo k jej morálnemu a fyzickému opotrebeniu a k neefektívnosti prevádzky z hľadiska nákladov. Preto bolo potrebné realizovať opravy súvisiace s udržaním funkčnosti tejto budovy,“ uviedol Peter Adamišin, prorektor pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality PU.

Zároveň doplnil, že univerzita intenzívne hľadala spôsob ako budovu komplexne revitalizovať, nakoľko finančné kapacity univerzity neumožnili realizovať tak náročnú a rozsiahlu investíciu len z vlastných zdrojov. „Na rekonštrukciu haly sa nám podarilo získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie, konkrétne z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Primárnym cieľom rekonštrukcie je trvalé zníženie energetickej náročnosti objektu, čo povedie k významnému zníženiu produkcie skleníkových plynov a zvýšeniu kvality životného prostredia,“ doplnil prorektor.

Vysúťažená cena predstavuje výšku takmer 840 000 eur, pričom ide združenú investíciu s päťpercentným podielom univerzity. Rekonštrukcia navráti budove kvalitatívnu a estetickú hodnotu zodpovedajúcu dnešným nárokom a odstráni poruchy obalových konštrukcií.

Aj zateplia

„V rámci konštrukcie dôjde k zatepleniu obvodového plášťa a strechy, k výmene okien, k obnove kotolne, v ktorej bude inštalovaná nová technológia pre výrobu tepla prostredníctvom tepelných čerpadiel. Nová technológia bude využitá aj pre vzduchotechniku, klimatizáciu a rekuperáciu,“ priblížil Karol Gabányi, vedúci Technicko-prejazdového útvaru. Projekt rieši taktiež osadenie nových osvetľovacích telies v celej budove, riadené osvetlenie v časti nad hracou plochou a nový zdroj výroby elektrickej energie prostredníctvom fotovoltaických panelov.

Športová hala slúži pre potreby pedagogického vzdelávania PU, s možnosťou konania športových akcií s kapacitou 300 ľudí v hľadisku. Halu využíva predovšetkým Fakulta športu PU na výučbu praktických disciplín na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v každom ročníku, čo predstavuje takmer 500 študentov. Ide najmä o výučbu atletiky, gymnastiky, športových hier a športových špecializácií. Na tréningový proces halu využívajú i univerzitné športové kluby a hrajú sa v nej aj extraligové a ligové zápasy.

Veľká improvizácia

„V súčasnosti výučba prebieha v iných telocvičniach PU, čo si vyžiadalo veľkú mieru improvizácie, pričom sme sa snažili udržať potrebnú kvalitu výučby a nenarušiť obsah jednotlivých študijných programov. Vedenie univerzity a Fakulta športu sa snažili nájsť čo najmenej problémové riešenie v danom prechodnom období. Ako príklad je možné uviesť využitie externého prostredia univerzity na atletickom štadióne a viacúčelovom ihrisku s umelým povrchom, kde bude prebiehať výučba v prvej polovici zimného semestra,“ uviedol dekan Fakulty športu Pavel Ružbarský.

Športové kluby PU, ktorých tréningový proces a zápasy sú viazané na materiálne a priestorové vybavenie športovej haly, budú pôsobiť počas jej rekonštrukcie v náhradných priestoroch mimo areál univerzity. V rámci rekonštrukcií zameraných na znižovanie energetickej náročnosti plánuje Prešovská univerzita s obnovou aj ďalšieho univerzitného objektu, ktorým je Študentský domov a jedáleň PU (tzv. Starý internát). Ráta sa so zateplením, výmenou okien a opravou strechy bloku C s predpokladanými nákladmi do 900 000 eur. V predmetnej veci v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Naplánované sú aj ďalšie rekonštrukcie, z ktorých možno spomenúť napr. viacúčelový športový areál, revitalizáciu verejného priestranstva pred budovou VŠA či opravu obslužnej komunikácie v areáli PU.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame