Ľubomír Hudačko Rôzne

Do školy bez desiaty? Deti zo „Šmeralky“ sa učia správnej výžive...

Už štvrtý rok pokračuje úspešný projekt „Do školy bez desiaty!“, ktorý je určený deťom z tried pre intelektovo nadaných žiakov prešovskej „Šmeralky“. Realizácia projektu je naplánovaná v termíne 23. -27. september 2013. Dôležitý je prvotný cieľ projektu - zdravá desiata.

Ilustračný obrázok k článku Do školy bez desiaty? Deti zo „Šmeralky“ sa učia správnej výžive...
Zdroj: Webnoviny.sk

Najdôležitejšou správou pre žiakov 1. – 4. ročníka z tried pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním zapojených v projekte (ich rodičov a verejnosť) je informácia o prvotnom cieli projektu – zdravej desiaty, ktorá je pre dieťa zdarma. To však zďaleka nie je všetko – tento projekt prináša množstvo noviniek, ktoré sú žiaci pripravení zrealizovať počas týždňa za pomoci triednych učiteľov.

Utvára sa správny postoj

Dôraz pri realizácii projektu sa kladie najmä na správne podanie informácií (odbornosť, stručnosť, uvedeniu zdrojov, názorov príp. poznatkov z bežnej praxe), prácu s textom (porozumenie čítaného textu), prácu ako individuálneho tak aj skupinového charakteru, podpora práce s informačno-komunikačnými prostriedkami, rešpektovanie osobitosti každého žiaka a prenechanie zodpovednosti a vlastného názoru každého z nich.

Realizácia projektu do bežného života detí je dôležitou úlohou pre dospelých realizátorov projektu, pretože práve utváranie správneho postoja a vštepovanie zásad zdravej výživy patrí ku krokom, ktoré žiakov poučia, formujú a podporujú vedomosti o zdravom životnom štýle a napokon aj predchádzajú mnohých zdravotným problémom.

Exkurzie, besedy, vyúčbové programy

V priebehu realizácie aktivity „Do školy bez desiaty“ sa žiaci oboznámia s videoprojekciou, ktorá žiakom priblíži dôležitosť správnej výživy a zdravej stravy ako neoddeliteľnej súčasti zdravého životného štýlu. Vytváranie myšlienkových máp, výtvarných prác a zeleninovo-ovocných tanierov spestrí program v závere „zdravého týždňa“. Prebieha tiež fotosúťaž „Moje zdravé raňajky“.

Plán výchovy a vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 1. –4. ročníka ZŠ Šmeralova 25 pod názvom „Deti v sieti“ prebieha v školskom roku 2013/2014 pod záštitou podpredsedníčky NR SR Renáty Zmajkovičovej. V rámci projektu sa pripravili pre našich žiakov viac ako 170 aktivít (exkurzií, besied, výučbových programov s prihliadnutím na potreby žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, úloh zameraných na rozvoj priestorového – logického a matematického úsudku, a množstvo vzdelávacích aktivít s využitím medzipredmetových vzťahov).

Autor textu: Ľuboš Lukáč (autor projektu)

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie