Správy

PU zahájila akademický rok a ocenila pracovníkov i študentov: Komu sa ušlo pocty?

Prešovská univerzita (PU) v Prešove otvorila v poradí 23. akademický rok. Súčasťou bola aj inaugurácia a ocenenie tvorivých pracovníkov a študentov.

Ilustračný obrázok k článku PU zahájila akademický rok a ocenila pracovníkov i študentov: Komu sa ušlo pocty?
9
Galéria
Zdroj: Prešovská univerzita

Súčasťou podujatia bola i slávnostná inaugurácia vedenia univerzity a novozvolených dekanov, ako aj ocenenie tvorivých pracovníkov a študentov. Informovala o tom hovorkyňa univerzity Anna Polačková.

Noví prorektori

Úvodná časť slávnosti, na ktorej sa zúčastnilo takmer 500 hostí z domova i zo zahraničia, bola podľa jej slov venovaná aktu inaugurácie rektora, prorektorov a šiestich dekanov fakúlt PU, ktorí boli zvolení v priebehu letného semestra minulého akademického roka.

Od 1. augusta začalo druhé funkčné obdobie novozvoleného rektora Petra Kónyu, ktorý povedie univerzitu spolu s novými prorektormi Gabrielom Paľom, Ivanou Cimermanovou, Kvetoslavou Matlovičovou, Petrom Adamišinom a Janou Burgerovou.

Na čelo Filozofickej fakulty PU sa postaví dekanka Beáta Balogová, Gréckokatolíckej teologickej fakulty dekan Peter Šturák, Fakulty humanitných a prírodných vied dekanka Jana Poráčová, Pedagogickej fakulty dekanka Iveta Scholtzová. Pravoslávnu bohosloveckú fakultu povedie dekan Štefan Pružinský a Fakultu zdravotníckych odborov dekanka Štefánia Andraščíková.

Slová rektora

„Som presvedčený, že sa úspešne zhostia svojej úlohy, dokážu flexibilne reagovať na nové potreby a požiadavky a zabezpečia ďalšie napredovanie svojich fakúlt aj celej univerzity,“ vyjadril svoje presvedčenie rektor univerzity Kónya, ktorý sa vo svojom príhovore zároveň poďakoval všetkým bývalým dekanom fakúlt.

„Verím, že sa našej univerzite nielen podarí uhájiť jej doterajšiu pozíciu v slovenskom i stredoeurópskom akademickom priestore, ale takisto skvalitniť viaceré stránky jej pôsobenia,“ uviedol rektor Kónya.

Z úloh z predchádzajúceho obdobia spomenul predovšetkým ukončenie veľkých rozvojových projektov, ako je rekonštrukcia dvoch študentských domovov na Ulici 17. novembra, zateplenie športovej haly i dlho sľubovanú parkovú úpravu námestia pred vysokoškolským areálom.

Cena rektora

Súčasťou otvorenia akademického roka je aj udeľovanie Ceny rektora, ktorá bola odovzdaná 36 tvorivým zamestnancom univerzity za významný prínos v jednotlivých vedných odboroch. Taktiež 20 pracovníkom za vedecký výstup zamestnancov do 40 rokov, jednému vedecko-výskumnému pracovníkovi za inováciu a vedecký objav, ale tiež 12 študentom za úspešnú reprezentáciu a mimoriadne výsledky.

Cenou rektora boli ocenené aj dve katedrové webstránky. Pri príležitosti slávnostného zhromaždenia akademickej obce zároveň rektor univerzity udelil Striebornú medailu PU predsedovi Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milanovi Majerskému za rozvoj spolupráce medzi PU a PSK.

Zoznam ocenených

Cena rektora za rok 2018 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za významný prínos vo vede

Filozofická fakulta:

 • Mgr. Gabrielovi Baníkovi, PhD.
 • doc. PhDr. Martinovi Javorovi, PhD.
 • prof. PhDr. Daniele Slančovej, CSc.

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • prof. ThDr. Vojtechovi Boháčovi, PhD.
 • PhDr. ThDr. Danielovi Porubcovi, PhD.
 • doc. PhDr. ThDr. Danielovi Slivkovi, PhD.
 • Mons. prof. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • prof. RNDr. Jarmile Bernasovskej, PhD.
 • RNDr. Alexandrovi Csanádymu, PhD.
 • PaedDr. Silvii Durankovej, PhD.
 • RNDr. Jane Gaľovej, PhD.
 • doc. RNDr. Radoslavovi Klamárovi, PhD.
 • doc. RNDr. Andrejovi Pavúkovi, CSc.

Fakulta manažmentu:

 • doc. PaedDr. Zuzane Birknerovej, PhD., MBA
 • doc. PhDr. Miroslavovi Frankovskému, CSc.
 • doc. Ing. Jaroslave Hečkovej, PhD.
 • doc. Ing. Alexandre Chapčákovej, PhD.
 • prof. Ing. Róbertovi Štefkovi, Ph.D.

Pedagogická fakulta:

 • Mgr. Tatiane Dubayovej, PhD.
 • Mgr. Marte Kopčíkovej, PhD.
 • prof. PhDr. Ivete Kovalčíkovej, PhD.
 • PaedDr. Erike Novotnej, PhD.
 • doc. PaedDr. Alici Petrasovej, PhD.
 • doc. PaedDr. Ingrid Ružbarskej, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • prof. ThDr. Alexandrovi Capovi, CSc.
 • PhDr. ThDr. Marošovi Šipovi, PhD. et PhD.

Fakulta športu:

 • PaedDr. Ivete Boržíkovej, PhD.
 • doc. PaedDr. Erike Chovanovej, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • Mgr. Miloslavovi Gajdošovi
 • PhDr. Márii Kaščákovej, PhD.
 • PhDr. Lucii Kendrovej, PhD.
 • doc. MUDr. Eleonóre Klímovej, CSc.
 • PhDr. Ľudmile Majerníkovej, PhD.
 • PhDr. Wiolette Bronislawe Mikuľákovej, PhD.
 • PhDr. Andrei Obročníkovej, PhD.

Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín

 • prof. PhDr. Júlii Dudášovej, DrSc.

Cena rektora za rok 2018 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za vedecký výstup zamestnancom do 40 rokov:

Filozofická fakulta:

 • PhDr. Marcelovi Forgáčovi, PhD.
 • PhDr. Milanovi Kendrovi, PhD.

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • ThLic. Martinovi Tkáčovi, PhD.

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • RNDr. Alexandrovi Csanádymu, PhD.
 • RNDr. Ivanovi Čurlíkovi, PhD.
 • PaedDr. Silvii Durankovej, PhD.
 • RNDr. Jane Gaľovej, PhD.
 • RNDr. Štefanovi Kocovi, PhD.
 • RNDr. Marte Mydlárovej Blaščákovej, PhD.
 • RNDr. Vladimírovi Solárovi, PhD.
 • RNDr. Michaele Zigovej, PhD.

Pedagogická fakulta:

 • Mgr. Ivete Gal Drzewieckej, PhD.
 • Mgr. Danke Leškovej, Ph.D.
 • Mgr. Jane Kožárovej, PhD.
 • PaedDr. Erike Novotnej, PhD.

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • PhDr. ThDr. Marošovi Šipovi, PhD. et PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • PhDr. Ľudmile Andraščíkovej
 • Mgr. Miloslavovi Gajdošovi
 • PhDr. Lucii Kendrovej, PhD.
 • PhDr. Andrei Obročníkovej, PhD.

Cena rektora za rok 2018 sa udeľuje tvorivému zamestnancovi Prešovskej univerzity v Prešove za inováciu a vedecký objav:

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • Mgr. Miloslavovi Michalkovi, PhD.

Cena rektora za rok 2018 sa udeľuje tvorivým zamestnancom Prešovskej univerzity v Prešove za najlepšiu katedrovú webstránku:

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • prof. ThDr. Marekovi Petrovi, PhD.

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • RNDr. Marekovi Chmelíkovi, PhD.

Cena rektora za rok 2018 odovzdávaná študentom za úspešnú reprezentáciu PU v Prešove:

Filozofická fakulta:

 • Mgr. Kristína Čumitová
 • Adam Kollár

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Mgr. Jana Beňková

Fakulta humanitních a prírodných vied

 • Bc. Jakub Kovář

Fakulta manažmentu

 • Mgr. Martin Rigelský

Pedagogická fakulta

 • Bc. Lucia Novotná
 • Bc. Veronika Tirpáková

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Mgr. Denisa Bachledová
 • Mgr. Monika Fiamčiková

Fakulta športu

 • Bc. Marko Rudy

Fakulta zdravotnických odborov

 • Bc. Zuzana Moleková
 • Bc. Júlia Slaminková

A v obrazoch si pozrite zábery z otvorenia nového akademického roka. Kliknite si fotogalériu.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Prešovská univerzita otvorila nový akademický rok: Pozrite si to v OBRAZOCH
9
Galéria
Zdroj: Prešovská univerzita
Zdroj: TASR
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM