Samospráva

V Prešove sa chystá 6. zasadnutie zastupiteľstva: Poslanci budú rokovať o týchto bodoch

Chystá sa 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Aké body na poslancov čakajú? Prinášame vám to v prehľade.

Primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová zvoláva 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

To sa uskutoční v stredu 18. septembra 2019 so začiatkom o 9.00 v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ulica č. 24.

Poslanci budú rokovať o týchto bodoch programu:

 1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov
 2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. …/2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov. Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
 4. Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 (POH). Predkladá: Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej infraštruktúry MsÚ
 5. Správa o plnení rozpočtu mesta Prešov za I. polrok 2019. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3/Z/2019. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 7. Návrh na schválenie investície spoločnosti Technické služby mesta Prešov a.s. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 8. Návrh na schválenie majetkových prevodov. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 9. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková, poverená riadením odboru financií a mestského majetku MsÚ
 10. Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra mesta. Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta
 11. Správa z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za 2. štvrťrok 2019. Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta
 12. Správa z kontroly vybavovania petícií a sťažností občanov za 1. polrok 2019. Predkladá: Ing. Martin Brilla, LL.M., hlavný kontrolór mesta
 13. Prerokovanie „Petície proti prepojeniu ulíc Sibírska – Pod Šalgovíkom a dobudovaniu trolejového vedenia“. Predkladá: Ing. arch. Vladimír Krištof, poverený riadením odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby MsÚ
 14. Návrh na schválenie Doplnku č. 5 k Zriaďovacej listine pre Zariadenie pre seniorov Náruč, Ul. Veselá č. 1, Prešov. Predkladá: PhDr. Mária Humeníková, PhD., poverená riadením odboru služieb pre občanov MsÚ
 15. Návrh na zaradenie neštátnej školy do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ
 16. Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 829/2017, č. 881/2018 a č. 882/2018 – Prešovská kreatívna fabrika. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová, poverená riadením odboru riadenia projektov MsÚ
 17. Návrh dodatku č. 10 k Rokovaciemu poriadku Mestského zastupiteľstva mesta Prešov. Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením Kancelárie prednostky MsÚ.
 18. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd v Prešove. Predkladá: Mgr. Ivana Pronerová, poverená riadením Kancelárie prednostky MsÚ.
 19. Návrh na vstup do SMART CITIES KLUBU. Predkladá: RNDr. Adrián Kuba, MBA vedúci Kancelárie primátorky mesta
 20. Rôzne.
 21. Interpelácie.
 22. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje všeobecná diskusia.
 23. Záver.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Nedávno sa aj poslanci MsZ zúčastnili Dňa soli v Prešove. Kliknite si fotogalériu z priebehu podujatia.

Deň soli v OBRAZOCH: V Prešove sme si opäť pripomenuli jej dôležitosť
27
Galéria
Foto: Ľubomír Hudačko

Hl. foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM