Prešov má nový pasport: V meste zmapovali plochy verejnej zelene

Medzi povinnosti samospráv patrí aj údržba plôch verejnej zelene. V tom Prešovu pomôže nový pasport, ktorý umožní tieto plochy efektívnejšie spravovať.

Ilustračný obrázok k článku Prešov má nový pasport: V meste zmapovali plochy verejnej zelene
Zdroj: Mesto Prešov

Pasport verejnej zelene je vytvorenie základnej evidencie plôch vegetácie na území mesta. Slúži nielen na údržbu, ale aj modernizáciu, keďže jeho cieľom je okrem sledovania, správy a optimalizácie, aj čo najefektívnejšie využitie majetku samosprávy. Preto sa aj mesto Prešov rozhodlo pre tvorbu a aktualizáciu digitálnych dát. Toto dielo pre Prešov realizovala súkromná spoločnosť.

Aj občanom

„Pasport verejnej zelene pomôže mestu lepšie a efektívnejšie sa o verejnú zeleň starať a udržiavať ju. Zároveň umožňuje aj samotným občanom prístup k informáciám, kto sa stará o verejnú zeleň v ich okolí a prípadne tak participovať na monitorovaní jej údržby," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová na adresu tohto projektu.

Práve evidencia zelene je totiž neskôr podkladom pre rozhodnutia spojené s hospodárením. Pasport zároveň podľa slov radnice slúži pre optimalizáciu nákladov na prevádzku, údržbu a rozvoj majetku samosprávy.

Dve časti

Samotný pasport obsahuje dve časti: grafickú – mapovú časť a pasportnú – popisnú, tabuľkovú časť.

Verejnou zeleňou sú plochy verejne prístupné bez obmedzenia, ako napr. parky, parčíky a zeleň sídlisk. Za verejnú zeleň sa však pre účely pasportu verejnej zelene mesta Prešov nepovažujú pozemky lesného pôdneho fondu, poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vodné plochy a toky vrátane ich brehov, pozemky železníc a pod.

Pasport verejnej zelene mesta Prešov podľa radnice dokáže:

  • vyhotoviť analógové mapy záujmového územia v mierke 1:5000, na ktorých sú rôznym šrafovaním a rôznym zafarbením vyznačené plochy
  • tlačiť tieto mapy, teda spolu 7 máp podľa siedmych mestských častí v štyroch vyhotoveniach
  • spracovať tlačové výstupy vo forme textov a tabuliek s uvedením názvov ulíc a výmer objektov verejnej zelene rozdelených podľa mestských častí vo formáte XLS pre softvér Microsoft ExcelTM
  • pripraviť digitálne mapy pasportu verejnej zelene spracované vo formáte kompatibilnom pre programy ESRI Shapefile formát (.shp, .shx,, .dbf) alebo formátoch kompatibilných pre programy Microstation verzia 8 (typ grafických súborov .dgn).

A sledujte aj to, aká nevšedná módna prehliadka sa v Prešove uskutočnila. V priloženej galérii si môžete pozrieť viac.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk