Medaily, ktoré udelila Prešovská univerzita: Poznáme ZOZNAM všetkých ocenených

Pri príležitosti Dňa učiteľov získali zlaté, strieborné či bronzové medaily od Prešovskej univerzity desiatky ľudí. Poznáme kompletný zoznam ocenených.

Ilustračný obrázok k článku Medaily, ktoré udelila Prešovská univerzita: Poznáme ZOZNAM všetkých ocenených
Zdroj: Prešovská univerzita

Rektor Prešovskej univerzity (PU) v Prešove Peter Kónya odovzdal medaily pedagógom, zamestnancom a priateľom univerzity. Udelených bolo celkom deväť zlatých, 18 strieborných a 22 bronzových medailí. Kónya počas slávnostného aktu uviedol, že práca každého pedagóga by mala byť ocenená, lebo odvádzajú veľmi náročnú, dôležitú, ale zároveň veľmi málo ohodnotenú prácu. A kto a akú konkrétne medailu dostal? Poznáme kompletný zoznam ocenených.

Zlaté medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:

 • prof. PhDr. Daniele Slančovej, CSc. – za vedeckovýskumnú činnosť a významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • Mons. prof. ThDr. Petrovi Šturákovi, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • prof. RNDr. Renému Matlovičovi, PhD., LL.M – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:

 • doc. PhDr. Miroslavovi Frankovskému, CSc. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:

 • prof. PaedDr. Jozefovi Libovi, PhD. – pri príležitosti životného jubilea – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • prof. PhDr. Zuzane Stanislavovej, CSc. – za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • prof. ThDr. Štefanovi Pružinskému, CSc. – za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta športu:

 • doc. PaedDr. Viere Bebčákovej, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • Dr. h. c. prof. Ing. Jozefovi Živčákovi, PhD. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Strieborné medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:

 • prof. PhDr. Ľubomírovi Belásovi, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. Mgr. art. Karolovi Medňanskému, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • prof. PhDr. Petrovi Švorcovi, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • prof. ThDr. Marekovi Petrovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. ThDr. PhDr. Danielovi Slivkovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • prof. RNDr. Jarmile Bernasovskej, PhD. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť a vedenie vedecko-výskumných projektov
 • doc. PhDr. Eduardovi Lukáčovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • prof. MVDr. Janke Poráčovej, PhD. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť, vedenie vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov

Fakulta manažmentu:

 • doc. PhDr. Radovanovi Bačíkovi, PhD. MBA – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • prof. Ing. Danici Fazekašovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:

 • prof. PhDr. Márii Podhájeckej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • doc. ThDr. Štefanovi Pružinskému, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • doc. PhDr. Štefánii Andraščíkovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. PhDr. Ľubici Derňarovej, PhD., MPH – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
 • PhDr. Ľubici Rybárovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Návrhy rektora PU v Prešove:

 • Ing. Karolovi Gabányimu– za prínos v oblasti riadenia technicko-prevádzkového útvaru Prešovskej univerzity v Prešove
 • Ing. Andrei Turčanovej– primátorke mesta Prešov – za rozvoj spolupráce medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a mestom Prešov
 • PaedDr. Bc. Helene Galdunovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Bronzové medaily boli udelené:

Filozofická fakulta:

 • prof. PhDr. Viere Bilasovej, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. PhDr. Ľubici Harbuľovej, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • prof. PhDr. Anne Valcerovej, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:

 • Dr. h. c. Mons. Mgr. Jozefovi Tóthovi– za celoživotné dielo

Fakulta humanitných a prírodných vied:

 • doc. RNDr. Ivete Boroňovej, PhD. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú a publikačnú činnosť a vedenie vedecko-výskumných projektov
 • doc. PaedDr. Ladislavovi Horňákovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:

 • doc. Ing. Emílii Huttmanovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • Ing. Sylvii Jenčovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. RNDr. Mironovi Pavlušovi, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. Ing. Alžbete Suhányiovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:

 • prof. PhDr. Ľudmile Belásovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. PaedDr. Jánovi Kancírovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. PaedDr. Alici Petrasovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove
 • PaedDr. Ľubomírovi Šimčíkovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

 • PhDr. Andrejovi Nikulinovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • doc. ThDr. Miroslavovi Župinovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta športu:

 • PaedDr. Jurajovi Mihalčínovi, PhD. – za zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove
 • PaedDr. Ľubomírovi Paučírovi, PhD. – za zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:

 • PaedDr. Viere Cmorejovej– za celoživotné dielo
 • RNDr. Andrejovi Sýkorovi, PhD. – za celoživotné dielo
 • PhDr. Silvii Žultákovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Návrhy rektora PU v Prešove:

 • doc. PhDr. Anne Pliškovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk