Verejné osvetlenie v Prešove? Už dokáže merať aj počasie!

Prešovské verejné osvetlenie je opäť o niečo múdrejšie. Dokáže už totiž zbierať aj informácie o počasí i ovzduší.

„Plníme vízie o smart city. Vo viacerých častiach mesta boli umiestnené meteostanice, ktoré poskytujú obyvateľom Prešova mnoho podrobných informácií o stave počasia a ovzdušia v danej lokalite,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová v súvislosti s novinkou, vďaka ktorej sa Prešovčania dozvedia aktuálny stav počasia i ovzdušia v meste Prešov.

Nadstavba

SMART verejné osvetlenie mesta Prešov firma O.S.V.O. comp aktuálne rozšírila o nadstavbu poskytovania meteodát z deviatich meteostaníc umiestnených v rôznych častiach mesta Prešov.

Inteligentné prepojenie meteostaníc s diaľkovým riadením verejného osvetlenia poskytuje informácie o aktuálnej teplote, vlhkosti, tlaku, hodnote ozónu, prachu v ovzduší, CO, SO2, NO2 či UV indexu. „Tým prinášajú dodatočnú pridanú hodnotu smart riešení v Prešove. Meteostanice umožňujú taktiež zber, vyhodnotenie, prehľadné zobrazenie aktuálnych, ako aj historických dát,“ uviedla radnica.

Systém je verejne prístupný prostredníctvom webu, prešovské meteostanice tak umožňujú zobrazenie získaných dát v podstate komukoľvek a kdekoľvek vo svete.

„Jednotlivé merané veličiny, ako aj ich význam, či medzné hodnoty sú podrobne popísané v sekcii “Vysvetlivky” v spodnej časti aplikácie. Rovnako tak jednotlivé hraničné hodnoty je možné vyčítať z grafických ukazovateľov pod jednotlivými meranými veličinami,“ priblížil novú aplikáciu Branislav Seman zo spoločnosti O.S.V.O. comp.

Farebné označenie

Jednoduchú orientáciu umožňuje aj farebné označenie meraných hodnôt. „Zelená znamená bezpečnú hodnotu, modrá prípustnú hodnotu a červená hovorí o zvýšenej hodnote,“ dodal Branislav Seman. Meteostanice sú rozmiestnené v deviatich lokalitách mesta Prešov- v centre mesta, ako aj na jeho jednotlivých sídliskách. Snímače sú schopné merať až 13 veličín.

Na úvodnej obrazovke sa nachádzajú priemerné údaje nameraných hodnôt za 24 hodín zo všetkých inštalovaných zariadení. Je tu však aj možnosť výberu jednotlivých meteostaníc, kde sa už dá zvoliť časový úsek, v ktorom chceme vidieť namerané hodnoty a tiež vybrať konkrétnu kartu meranej veličiny. Okrem číselných údajov sú hodnoty zobrazované aj graficky. Viac sa o meraných hodnotách dozviete tiež po kliknutí na Meteostanice mesta Prešov.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk