Správy

Vedeli ste to? V areáli Prešovskej univerzity vzniká atraktívna novinka, FOTO

Novinka sa nachádza v blízkosti zadného vchodu do budovy Rektorátu. Práce na nej začali v polovici septembra.

Ilustračný obrázok k článku Vedeli ste to? V areáli Prešovskej univerzity vzniká atraktívna novinka, FOTO
6
Galéria
Zdroj: Prešovská univerzita

V západnej časti areálu Prešovskej univerzity v Prešove (PU) prebiehajú práce na výstavbe Didaktického parku. Určený bude ako doplnkový prvok výučby nielen pre študentov, ale aj návštevníkov univerzitného areálu.

Kde bude

Koncipovaný bude ako list stromu, pričom jednotlivé chodníky, žily listu, vymedzujú vybrané regióny slovensko-poľského pohraničia. Redakciu Dnes24 o tejto novinke informovala Anna Polačková, hovorkyňa PU.

Prešovská univerzita sa pustila popri finalizácii úprav námestia medzi Vysokoškolským areálom a študentskými domovmi PU aj do tejto realizácie, pričom novinka sa bude nachádzať v blízkosti zadného vchodu do budovy Rektorátu.

Cieľom úprav je architektonická úprava priestoru s využitím vegetačných prvkov.

Symbolizuje list

Didaktický park je navrhnutý tak, aby symbolizoval list a jednotlivé chodníky v parku vymedzia na ploche vytypované regióny slovensko-poľského pohraničia. Ide o región Spiš, Šariš, Zemplín, Vojvodstvo Podkarpatské a Malopoľské.

Koncept prvkov v území sa odvíja aj od podrobnejšieho lokálneho členenia na cezhraničné mikroregióny – Pieniny, Dolinu Popradu, Nízke Beskydy a Poloniny.

„V projekte sa prezentuje cezhraničné územie vo forme modelovaného priestoru s prvkami jednotlivých regiónov. Pre navodenie atmosféry sú použité typické rastlinné spoločenstvá stromov, krov a bylín s doplnením ukážky typických hornín, prvkov regionálnej architektúry a ako pripomienka fauny budú použité búdky pre vtáky a hmyz,“ vysvetľuje Darina Gajdarová, technička investičnej výstavby na PU.

Keďže ide o prezentovanie slovensko-poľského prihraničného územia, tieto krajiny budú v priestore zadefinované aj výsadbou symbolických stromov. Pre Slovensko bude použitá výsadba súkorunia líp, pre Poľsko zase súkorunie dubov.

V parku sa vytvoria mlatové chodníčky, ktoré budú napájané na jestvujúce chodníky v areáli univerzity.

Malý amfiteáter

Návrh je riešený centrálne s predstavou kompaktnej parkovo-upravenej plochy zadefinovanej ako didaktický park pre vysokú školu.

Slúžiť bude taktiež ako verejný priestor pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Súčasťou areálu budú aj tri miesta s tromi typmi lavičiek, ktoré svojim rozsahom vytvoria malý amfiteáter určený na didaktickú činnosť. Na ilumináciu amfiteátrov bude použité solárne osvetlenie, ako ukážka možného využitia nezávislého zdroja energie.

Novými sadovníckymi formami a zároveň rešpektovaním existujúcich najhodnotnejších drevín dôjde k zosúladeniu pôvodných podmienok a terajších požiadaviek na prítomnosť zelene.

Do konca roka

„Vzhľadom na charakter stavby dôjde k zlepšeniu ekologickej a estetickej hodnoty riešeného priestoru, a tým aj skvalitneniu životného prostredia,“ vyzdvihuje prorektor PU Peter Adamišin.

Úpravy budú mať kladný vplyv na životné prostredie, zatraktívnia priestor a plochy zelene budú súčasťou systému ekologickej stability sídelného útvaru. Realizáciou parku zároveň nedôjde ku zmene režimu povrchových a podzemných vôd.

Práce na Didaktickom parku začali v polovici septembra, pričom dielo by malo byť ukončené do konca roka 2020. Výstavba parku je financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu, so spoluúčasťou žiadateľa, teda Prešovskej univerzity.

Viac záberov si môžete pozrieť v priloženej fotogalérii.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z domova i zo sveta.

Obrazom: Novinka v areáli Prešovskej univerzity
6
Galéria
Zdroj: Prešovská univerzita
Zdroj: Dnes24.sk

Najčítanejšie