Ilustračný obrázok k článku Učiteľ Ľuboš Lukáč sa im venuje už roky a vraví: Prešov je centrom nadaných detí
7
Galéria
Zdroj: archív Ľuboša Lukáča

Učiteľ Ľuboš Lukáč sa im venuje už roky a vraví: Prešov je centrom nadaných detí

Nadaným deťom nielen v Prešove sa venuje už 14 rokov. Reč je o učiteľovi Ľubošovi Lukáčovi, s ktorým vám prinášame rozhovor.

Ľubomír Hudačko Rôzne
Ľubomír Hudačko Rôzne

Učiteľ Ľuboš Lukáč sa im venuje už roky a vraví: Prešov je centrom nadaných detí

Nadaným deťom nielen v Prešove sa venuje už 14 rokov. Reč je o učiteľovi Ľubošovi Lukáčovi, s ktorým vám prinášame rozhovor.

Ilustračný obrázok k článku Učiteľ Ľuboš Lukáč sa im venuje už roky a vraví: Prešov je centrom nadaných detí
7
Galéria
Zdroj: archív Ľuboša Lukáča

Ľuboš Lukáč sa podujal k založeniu celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Jeho program sa realizuje už štvrtý školský rok. Ide napríklad o Logickú olympiádu – celoslovenskú súťaž intelektovo nadaných žiakov, Logické sústredenia, celoslovenskú internetovú súťaž Fotografia očami detí, celoslovenskú súťaž v logickom myslení určenú predškolákom, ktorou je Malá Logická Olympiáda, projekty zamerané na zdravý životný štýl Žime zdravo, rôzne projekty zamerané na rozvoj slovnej zásoby a komunikáciu, či mimoškolský projekt zameraný na nadaných žiakov základných škôl Klub nadaných detí, ktorý je prvým takýmto klubom združujúcim nadané deti na Slovensku. V rozhovore prezradil učiteľ Ľuboš Lukáč viac.

Kde v Prešove sídli škola pre nadané deti a kedy tam rodič môže prihlásiť svoje dieťa?

Školský zákon ponúka pre vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov možnosti vzdelávať ich ako žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (keď sú jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby diagnostikované Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie). Zákon umožňuje zakladať triedy, školy pre nadaných alebo vzdelávať nadaných žiakov formou začlenenia (integráciou) v bežnej triede. V Prešove je zatiaľ jediná škola s triedami pre intelektovo nadaných žiakov na Šmeralovej ulici. Začlenených nadaných žiakov v klasických triedach nájdete bežne v jednotlivých základných školách. Prihlásiť do triedy pre nadaných žiakov je možné spravidla pri zápise do 1. ročníka základnej školy, taktiež kedykoľvek počas školského roka a to po diagnostike v centre.

A čo musí dieťa „spĺňať“, aby mohlo patriť do školy pre nadané deti?

Všeobecné intelektové nadanie detí predškolského veku identifikuje psychológ Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Okrem psychologického vyšetrenia sa využívajú údaje dieťaťa z jeho ranej anamnézy, údaje z pedagogickej a špeciálnope­dagogickej diagnostiky dieťaťa. Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych programov pre intelektovo nadaných žiakov stanovujú, že psychológ sa má „opierať“ o údaje o doterajšom psychickom vývine dieťaťa, údaje o prejavoch dieťaťa v materskej škole získané od pedagógov materských škôl, údaje o prospechu a správaní žiaka v škole, údaje o pozornosti, vôľových vlastnostiach, motivácii (počas psychologického vyšetrenia). Dôležité je zistenie úrovne všeobecných rozumových schopností – inteligencie.

Od ktorého roku v Prešove funguje?

Samotné vzdelávanie nadaných žiakov v triedach pre intelektovo nadaných žiakov funguje v Prešove od školského roku 1998/99. Pod vedením vtedajšej pani riaditeľky sa základná škola na Šmeralovej ulici v Prešove zapojila do Projektu alternatívnej starostlivosti o nadané a talentované deti a bola zriadená prvá trieda pre mimoriadne nadané a talentované deti. Výber robila Okresná psychologická poradňa v Prešove a autorka projektu. Škola sa stala školiacim strediskom pre ostatné mestá (Nitra, Košice, Rimavská Sobota, Kežmarok).

Koľko je takýchto škôl na Slovensku?

Na Slovensku máme školy pre intelektovo nadaných žiakov a taktiež školy s triedami pre mimoriadne nadaných žiakov. Počet takýchto škôl je cca 30. Samozrejme, množstvo intelektovo nadaných žiakov je vzdelávaných formou začlenenia v klasických triedach, a to po celom Slovensku. Každoročne zaregistrujeme do celoslovenskej súťaže Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov cca 2400 – 3000 intelektovo nadaných žiakov.

Prezraďte, ako funguje projekt Rozumieme nadaným?

Celoslovenská iniciatíva Rozumieme nadaným patrí medzi projekty Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, kde pracujem ako školský logopéd a odborný metodik pre vzdelávanie nadaných žiakov. Projekt zahŕňa množstvo rôznych aktivít (nielen) pre nadané deti, keďže medzi ciele projektu patrí tiež vyhľadávanie nadaných detí. Spoločne so super kolegyňami organizujeme množstvo projektov pre nadané a talentované deti. Logická olympiáda, Mladý fotograf, Fotografia očami detí, Klub nadaných detí, Malá Logická Olympiáda, Etiketa, Ročníkové práce, Do školy bez desiaty, Talent základných škôl regiónu Šariš, Logické sústredenia, Šariš Tour, Z kociek lega, Velikáni dejín, Klub nadaných detí a iné. Informácie nájdu učitelia a rodičia nadaných detí na stránke rozumiemenada­nym.sk. Je to jednoduché – stačí sa nám ozvať, nadviazať s nami spoluprácu. Máme množstvo záujemcov spomedzi tých, ktorí vzdelávajú nadané deti po celom Slovensku.

Aké máte ciele do ďalších rokov, aký veľký potenciál má práca, ktorú robíte?

Prioritou je pokračovanie projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným. Mám pocit, že na Slovensku niečo také chýba, resp. sa dlhé roky nerobilo pre nadané deti. Taktiež mám pripravených množstvo nových projektov pre nadané deti, ktoré určite zaujmú. Mojou snahou je oboznámiť s problematikou nadaných detí/žiakov študentov pedagogických fakúlt. Už teraz organizujeme pre učiteľov, odborných zamestnancov, rodičov a študentov vysokých škôl každoročne v Prešove odborný seminár Rozumieme nadaným. Myslím, že záujem je obrovský – má zmysel to robiť. Teší ma vynikajúca spolupráca s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, primátorkou mesta Prešov Andreou Turčanovou, či učiteľmi z celého Slovenska.

A vy ste Prešovčan? Aký máte vzťah k mestu Prešov vy osobne?

Narodil som sa a žijem v Prešove. Pracujem na základnej škole v Prešove, taktiež v spomínanom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Mám rád mesto. Napokon každoročne organizujeme celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Naposledy v marci sme tu mali 131 finalistov z 28 miest a obcí z celého Slovenska, čo ma teší. Mesto Prešov je známe projektom Talentov – Talent základných škôl regiónu Šariš, v ktorom hostíme nadané a talentované deti základných škôl Šariša. Prešov je centrom nadaných detí.

A čo naša krajina – poskytuje dostatok priestoru na realizáciu pre nadpriemerne inteligentných ľudí, alebo zákonite musia opustiť Slovensko a realizovať sa v zahraničí?

Keď sa rozprávame o výchove a vzdelávaní intelektovo nadaných detí na Slovensku – môžeme skôr poďakovať šikovným a talentovaným učiteľom, ktorí obetujú pre deti/žiakov svoj voľný čas, zapájajú sa do rôznych projektov a grantov, robia doslova nemožné. Skôr by som možno poukázal na Českú republiku, kde nás predbehli čo do vzdelávania nadaných detí. Je to množstvom rôznych projektov, spolupráce základných škôl s pedagogickými fakultami, organizovaní odborných seminárov, konferencií, finančnej podpory pri vzdelávaní nadaných žiakov, podporou diagnostického procesu v školských a poradenských zariadeniach, edukáciou osôb, ktoré pracujú s nadanými žiakmi, či osvetou nadania medzi rodičmi nadaných. Nadanie je potrebné podporovať. Nie každý tomu rozumie.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Pracuje s nadanými deťmi: Pedagóg Ľuboš Lukáč nám poskytol rozhovor
7
Galéria
Zdroj: archív Ľuboša Lukáča

Foto: archívne

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM