Projekt pre bezdomovcov: Aj keď na ulici, ale čistí

Účelné a adresné poskytovanie sociálnej pomoci ľuďom bez strechy nad hlavou je cieľom projektu "Aj keď na ulici, ale čistí", na ktorom participujú Mesto Prešov, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, Gréckokatolícka charita, Úsmev ako

Milan Jusko

Hovorkyňa radnice Veronika Kmetóny Gazdová informovala, že k zámeru sa uskutočnilo stretnutie zástupcov spomínaných organizácií, ktoré pripravujú spoločný postup.

„Mesto má záujem na tom, aby boli títo ľudia verejnosťou do určitej miery akceptovaní, neponižovaní, a preto sme navrhli využiť možnosti a kompetencie tak, aby sme im v čo najvyššej možnej miere pomohli, “ uviedol riaditeľ sekcie služieb občanom MsÚ v Prešove Matúš Háber.

Pripomenul, že mesto chce týmto spôsobom napomôcť skultúrnenie verejných priestranstiev, ale najmä zachovanie ľudskej dôstojnosti ľuďom, ktorí sú nútení prežívať na ulici.

Jeden z partnerov projektu je Gréckokatolícka charita, ktorá na ulici Pod táborom prevádzkuje Centrum sociálno-poradenských služieb. Tu bezdomovcom poskytuje priestor na hygienickú očistu, môžu si vymeniť oblečenie, či dostať teplé jedlo.

Vedúca oddelenia sociálnych služieb MsÚ v Prešove Beáta Horváthová uviedla, že o takúto pomoc môžu ľudia požiadať osobne. Ak nie sú schopní tak urobiť, môžu o pomoc pre nich žiadať aj spoluobčania, ktorí informáciu posunú na charitu, prípadne oddelenie sociálnych vecí mestského úradu.

Horváthová upozornila, že ak takýto občan vzbudzuje verejné pohoršenie alebo je agresívny, je možné kontaktovať aj mestskú na čísle 159. Vysvetlila, že sociálni pracovníci z Gréckokatolíckej charity následne prídu, budú osobu v núdzi kontaktovať a odprevadia ju do sociálneho centra.

„Pokiaľ bude ochotný prijať pomoc opakovane, môže nájsť prístrešie v nocľahárni a ďalšie sociálne služby. Ak sa však rozhodne vrátiť na ulicu, bude aspoň čistý a nebude u ostatných občanov vzbudzovať pohoršenie svojím vzhľadom a správaním,“ uzavrela Horváthová.

presov24/tasr

Tento článok nie je možné komentovať.