Správy

Prešovská univerzita ocenila prácu pedagógov: Mená tých, ktorým sa dostalo pocty

Na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) ocenili prácu vysokoškolských pedagógov. Pozrite si zoznam tých, ktorým sa dostalo pocty.

Ilustračný obrázok k článku Prešovská univerzita ocenila prácu pedagógov: Mená tých, ktorým sa dostalo pocty
6
Galéria

Na Prešovskej univerzite v Prešove sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom boli prezentované informácie o činnosti vedenia univerzity a zároveň ocenená práca vysokoškolských pedagógov. Pri príležitosti Dňa učiteľov sa udeľovali aj medaily.

Súčasné vedenie univerzity má za sebou štvorročné funkčné obdobie. Už po štvrtýkrát teda predstúpilo pred členov akademickej obce s bilanciou svojej činnosti za tento akademický rok a zároveň predstavilo nové vízie na nadchádzajúce obdobie. Pri tejto príležitosti rektor PU prof. Peter Kónya priblížil dosiahnuté výsledky v oblasti vedy a akreditácie, vzdelávania, vonkajších vzťahov, informatizácie, rozvoja a investície.

Na slávnostnom zasadnutí sa aj tento rok zároveň pokračovalo v začatej tradícii ocenenia práce pedagógov. V súčinnosti s jednotlivými fakultami rektor udelil zamestnancom a priateľom univerzity bronzovú, striebornú a zlatú medailu za dlhoročnú významnú pedagogickú, výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj univerzity.

„Na našej univerzite pôsobí viac ako šesťsto tvorivých pracovníkov, z ktorých mnohí strávili v jej priestoroch niekoľko desaťročí. Dali jej časť svojho života a zdravia a nemalou mierou sa zaslúžili o jej úspechy na poli vedy a vzdelávania. Preto im patrí zaslúžená vďaka a patričná úcta,“ vyzdvihol rektor Kónya, z rúk ktorého si prevzali medailu viac ako štyri desiatky ocenených. Po oficiálnom formálnom zasadnutí, ktorého sa zúčastnilo vyše 250 zamestnancov a hostí nasledoval krátky hudobný program pod taktovkou univerzitných umeleckých telies.

Zlaté medaily boli udelené:

Gréckokatolícka teologická fakulta:

RNDr. Jozefovi Voskárovi – za celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:

doc. RNDr. Andrejovi Pavúkovi, CSc. – za dlhodobú pedagogickú, vedecko-výskumnú činnosť a dlhoročné zásluhy za rozvoj Katedry biológie Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:

doc. Ing. Ladislavovi Sojkovi, CSc. – za dlhodobú pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť a za prínos spolupráce s praxou

Pedagogická fakulta:

doc. Ing. Jane Burgerovej, PhD., mim. prof. – za mimoriadne zásluhy o rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

Dr. h. c. prof. ThDr. Radimovi Pulecovi – Kryštofovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Strieborné medaily boli udelené :

Filozofická fakulta:

doc. PaedDr. Ivane Cimermanovej, PhD. – za manažment a rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Ing. Martinovi Lačnému, PhD. – za manažment a rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:

doc. PhDr. Jaroslavovi Coraničovi, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabrielovi Paľovi, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimírovi Šebeňovi, PhD. – za celoživotné dielo a významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:

doc. Ing. Alžbete Suhányiovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:

prof. PaedDr. Ľudmile Liptákovej, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. RNDr. Ivete Scholtzovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

PhDr. Andrejovi Nikulinovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

prof. ThDr. Jánovi Šafinovi, PhD. – za pedagogickú a výskumnú činnosť a prínos pre rozvoj Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta športu:

doc. PaedDr. Erike Chovanovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Mgr. Rút Lenkovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov:

Mgr. Dagmar Kvašňákovej – za celoživotné dielo

Návrhy rektora PU v Prešove:

doc. PhDr. Vasiľovi Jaburovi, CSc. – za celoživotné dielo a významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

prof. MUDr. Jánovi Kmecovi, PhD., MPH – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

PaedDr. Milanovi Majerskému, PhD. – za rozvoj spolupráce medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Prešovským samosprávnym krajom

prof. PhDr. Jozefovi Sipkovi, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Bronzové medaily udelené:

Filozofická fakulta:

doc. Mgr. Zuzane Strakovej, PhD., mim. prof. – za manažment a rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Gréckokatolícka teologická fakulta:

doc. JCDr. Františkovi Čitbajovi, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

prof. Mgr. Kamilovi Kardisovi, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

doc. ThDr. Petrovi Tirpákovi, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied:

RNDr. Lenke Demkovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Ruslanovi Mariychukovi, CSc. – za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja Prešovskej univerzity v Prešove

doc. PaedDr. Lenke Pasternákovej, PhD., MBA – za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja Prešovskej univerzity v Prešove

RNDr. Eve Petrejčíkovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy, vzdelávania a rozvoja Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta manažmentu:

doc. PaedDr. Zuzane Birknerovej, PhD., MBA – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Ing. Dane Kiseľákovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Ing. Rastislavovi Kotuličovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Ing. Martinovi Rovňákovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pedagogická fakulta:

doc. RNDr. Renáte Bernátovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Mgr. Radoslavovi Rusňákovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

PaedDr. Edite Šimčíkovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Pravoslávna bohoslovecká fakulta:

prof. ThDr. Alexandrovi Capovi, CSc. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. ThDr. Štefanovi Pružinskému, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Fakulta športu:

Mgr. Terézii Kovalík Slančovej, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

Návrhy rektora PU v Prešove:

prof. PhDr. Beáte Balogovej, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

doc. PhDr. Vladislavovi Dudinskému, PhD. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

MUDr. Jánovi Kovaľovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. MUDr. Ivanovi Minčíkovi, PhD. – za významný prínos pre rozvoj Prešovskej univerzity v Prešove

doc. PhDr. Ľudovítovi Petraškovi, CSc. – za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania Prešovskej univerzity v Prešove

Nezabudnite si zo slávnostného podujatia pozrieť aj priloženú fotogalériu.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

OBRAZOM: Na PU v Prešove sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce
6
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie