Prehovorila hlava mesta: Prinášame vám príhovor primátorky Prešova

V pondelok sa v Prešove uskutočnilo Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Počas neho odznel aj príhovor primátorky Andrey Turčanovej. Prinášame vám ho.

Ilustračný obrázok k článku Prehovorila hlava mesta: Prinášame vám príhovor primátorky Prešova
Zdroj: Mesto Prešov

Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vážené excelencie, vzácni hostia,

Stretávame sa vo vzácnej a slávnostnej chvíli, keď, rešpektujúc vôľu Prešovčanov, preberáme na seba zodpovednosť za naše mesto Prešov a zároveň otvárame ďalšiu etapu jeho dynamického rozvoja.

Podľa britskej umelkyne Márie Robinsonovej sa nikto nemôže vrátiť a vytvoriť nový začiatok, no každý môže začať dnes. Preto, nech je dnešok začiatkom, no zároveň aj pokračovaním v napĺňaní cieľov, ktoré sme si dali pred štyrmi rokmi práve v týchto nádherných historických priestoroch.

Za uplynulé 4 roky sa nám podarilo veľa vecí zmeniť k lepšiemu. V oblasti dopravy – rekonštrukcie ciest a chodníkov ocenili nielen obyvatelia obytných zón, ale aj priemyselných častí na Budovateľskej ulici a Širpe. Zlepšili sme statickú dopravu vybudovaním nových parkovacích miest. Nechýbala nám odvaha pri investíciách do športovísk, zrekonštruovali sme cyklistický velodróm, jediný svojho druhu na Slovensku. Veľmi si cením spoluprácu s Prešovským samosprávnym krajom pri výstavbe futbalového štadióna a začali sme aj s nevyhnutnou rekonštrukciou zimného štadióna.

V oblasti kultúry a športu sme popri osvedčených podujatiach prilákali do centra mesta tisíce účastníkov a divákov unikátnymi, živými predstaveniami. Veľkú priazeň si vyslúžil Koncert rodákov, napriek neprajnému počasiu. K novým podujatiam, ktoré si už vybudovali meno, patria aj Festival architektúry a dizajnu a Medzinárodný festival dychových orchestrov. Štyri úspešné ročníky majú za sebou aj cykloprojekty Tour de Prešov a Prešovský cyklomaratón, tohto roku pribudlo aj nové bežecké podujatie Half Marathon.

Podporujeme mladé rodiny, pre ktoré sme pred niekoľkými týždňami získali 68 nových nájomných bytov. Myslíme aj na zamestnanie, úplne sme obsadili priemyselný park, pribudli nám novovytvorené pracovné miesta. Atraktívne, modernejšie kontúry nadobúda aj vstupná brána do Prešova – predstaničný priestor. Zaznamenali sme zvýšený počet turistov, aj vďaka novozaloženej Oblastnej organizácii cestovného ruchu.

Urobili sme veľmi veľa dobrej a poctivej práce, a preto je dôležité v tempe, ktoré sme nastavili, pokračovať a ďalej zveľaďovať naše mesto. A spolu s Vami, milí znovuzvolení, ale aj novozvolení poslanci, chcem naďalej uvádzať do života nové strategické projekty. Nepoľavím vo svojom úsilí pre úspešné dobudovanie diaľničného obchvatu a pripravovaného severného obchvatu R4 v plnom profile. Mojím veľkým cieľom je prepojenie Sibírskej so Šalgovíkom. Dozrel čas realizácie Jarkovej i Slovenskej ulice v historickom centre nášho mesta. A samozrejme, nechcem zabudnúť ani na zahájenie výstavby prvej etapy centrálneho mestského parku či revitalizáciu Záhrady umenia a ďalších verejných priestranstiev. Som si vedomá, že pri napĺňaní týchto plánov budem potrebovať nielen pomoc Vás, poslancov, ale aj mnohých ďalších. Som odhodlaná spolupracovať s každým, kto svoju pomoc ponúka čestne, odborne, zodpovedne, nezištne pre nás, všetkých Prešovčanov.

Zároveň chcem zablahoželať novozvoleným poslancom, ktorých si Prešovčania vybrali ako svojich zástupcov počas nasledujúcich štyroch rokov. Prajem Vám najmä veľa síl, inšpirácie a trpezlivosti pri napĺňaní Vášho mandátu pre mesto Prešov a jeho občanov. Prajem sebe, ale aj Vám, aby naša vzájomná spolupráca bola plnohodnotná a slúžila najmä pre dobro našich občanov. Aby sa im v Prešove žilo radostne a pokojne, radi sa sem vracali a najmä, aby tu po získaní vzdelania zostali žiť a pracovať.

Tu je na mieste vyjadriť vďačnosť a úctu Vám, milí kolegovia – poslanci, ktorí v tejto službe Prešovčanom už nepokračujete. Ďakujem za Vašu prácu, angažovanosť, podporu a úsilie pri napĺňaní našich spoločných cieľov. Ďakujem Vám za to, že sme spoločne počas štyroch rokov naše mesto „rozhýbali“, že sme sa veľkými krokmi pustili do jeho obnovy a že sa nám veľa vecí podarilo nielen začať, ale aj splniť.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk