Samospráva

Zasadnú humenskí poslanci: Rokovať sa bude o rozpočte aj o dotáciách na šport

V stredu sa uskutoční štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Humennom. Preštudujte si návrh programu bod po bode.

Ilustračný obrázok k článku Zasadnú humenskí poslanci: Rokovať sa bude o rozpočte aj o dotáciách na šport
Zdroj: Dnes24.sk

Rokovanie mestských poslancov sa začne od 9:00 hod. Uskutoční sa tradične v zasadačke Mestského zastupiteľstva v Humennom. Pôjde o štvrté zasadnutie nového humenského parlamentu.

A na stole bude aj najdôležitejší dokument mesta, ktorým je rozpočet. Okrem toho sa bude rokovať aj o dotáciách z rozpočtu mesta na podporu športu v roku 2019. Tento bod už môže čo to naznačiť napríklad aj o budúcnosti hokeja v Humennom. Na pretrase bude tiež rokovací poriadok zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Humennom.

No nielen to. Pozrite si kompletný návrh programu.

 • 1. Otvorenie
 • 2. Schválenie programu zasadnutia
 • 3. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov
 • 4. Návrh Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Humenné, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny a doplnku č. 4 Územného plánu zóny Pod Sokolejom Humenné
 • 5. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 125/2013 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov činností v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné
 • 6. Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 92/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov mesta Humenné
 • 7. A: Rozpočet mesta Humenné na roky 2019 – 2021
 • B: Rozpočet Technických služieb mesta Humenné na roky 2019 – 2021
 • C: Rozpočet Mestského kultúrneho strediska v Humennom na roky 2019 – 2021
 • D: Rozpočet Správy rekreačných a športových zariadení v Humennom na roky 2019 – 2021
 • 8. Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta na podporu športu v roku 2019
 • 9. Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 10. A: Správa o opravách a údržbe bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné a informácia o výbere zhotoviteľov v roku 2018
 • B: Vecný plán opráv a údržby bytového fondu a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Humenné na rok 2019
 • 11. Plán investičných akcií Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o. a výška nájmu vyplývajúcu z Nájomnej zmluvy č. 410/2005 na rok 2019
 • 12. Delegovanie zástupcu mesta Humenné do dozornej rady Humenskej energetickej spoločnosti, s. r. o.
 • 13. Správa o nakladaní s komunálnym odpadom na území mesta Humenné za rok 2018
 • 14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta a útvaru HK za rok 2018
 • 15. Informatívna správa o vykonaných kontrolách a prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov za kontrolované obdobie v roku 2019
 • 16. Informatívna správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Humennom
 • 17. Informatívna správa o príprave výberových konaní na riaditeľov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné v roku 2019
 • 18. Informatívna správa o prevádzkovaní platených parkovísk v správe Technických služieb mesta Humenné
 • 19. A: Prenájom športových zariadení mesta Humenné pre športové kluby – Florbalový klub Humenné a Športový klub Laborec Humenné
 • B: Využívanie športových zariadení v majetku mesta Humenné v Správe SRaŠZ Humenné športovými klubmi v roku 2019
 • 20. Majetkové veci:
 • A: Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a. s. Košice na ukončenú stavbu podzemného elektrického vedenia – zmena uznesenia č. 308/2018 zo dňa 18. 05. 2018
 • B: Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka na VVS a.s. Košice pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia kanalizácie na Komenského ulici v Humennom“
 • 21. Interpelácie poslancov
 • 22. Diskusia
 • 23. Záver

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Humenného a okolia.

V pripojenej galérii si môžete pozrieť zábery z tretieho rokovania humenského parlamentu.

V OBRAZOCH: Momentky z tretieho rokovania humenského parlamentu
8
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM