Tlačové správy

Generáciu Z láka kariéra v oblasti účtovníctva a financií

Zaujíma sa o flexibilitu uplatnenia – medzi firmami, odvetviami, krajinami. Okrem rýchlej kariéry je však pre ňu kľúčová aj udržateľnosť firiem, v ktorých ju bude rozvíjať.

Ilustračný obrázok k článku Generáciu Z láka kariéra v oblasti účtovníctva a financií
Zdroj: ACCA

Mladí ľudia z krajín strednej a východnej Európy – vrátane Slovenskej republiky – považujú kariéru v oblasti účtovníctva a financií za atraktívnu. Vyplýva to z prieskumu, ktorý medzi príslušníkmi generácie Z uskutočnila medzinárodná asociácia ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Oceňujú nielen istotu dlhodobosti tejto kariéry, ale aj rýchlosť profesijného rastu a prestíž. Predovšetkým však možnosť meniť vďaka všestrannosti svojich účtovníckych znalostí a zručností firmy, odvetvia a krajiny, v ktorých rozvíjajú svoju kariéru. Pre generáciu Z však nie je dôležité len naplnenie ich profesijných ambícií, ale aj súlad ich vlastných a firemných hodnôt – preto od firiem očakávajú zodpovednosť a udržateľnosť.

Medzinárodná asociácia ACCA uskutočnila začiatkom mája medzi 9 000 mladými ľuďmi vo veku 18 až 25 rokov z celého sveta vrátane 490 zástupcov generácie Z zo strednej a východnej Európy výskum „Priekopníci: Generácia Z a budúcnosť účtovníctva (Groundbreakers: Gen Z and the future of accountancy). Jeho cieľom bolo objasniť problematiku výberu zamestnania, ašpirácií a obáv tejto generácie a zároveň poradiť potenciálnym zamestnávateľom, ako si generáciu Z získať. (Pozn.: popis generácie Z je v boxe na konci TS)

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že 62 % respondentov z krajín strednej a východnej Európy považuje kariéru v oblasti účtovníctva a financií za atraktívnu. Pre túto generáciu mladých a ambicióznych profesionálov sú profesie v oblasti účtovníctva a financií zaujímavé najmä vďaka ich globálnemu presahu, možnostiam pracovať v medzinárodných spoločnostiach alebo priamo v zahraničí.

A čo láka mladých profesionálov z krajín strednej a východnej Európy na kariéru v účtovníctve? Takmer polovica (47 %) respondentov, ktorí už pracujú v účtovníckej profesii, si cení predovšetkým dlhodobosť tejto kariéry, 43 % oceňuje príležitosť uplatniť a rozvíjať širokú škálu vedomostí a zručností.

Toto vnímanie odboru je veľmi podobné vnímaniu príslušníkov generácie Z, ktorí ešte nepracujú v oblasti účtovníctva a financií, ale uvažujú o tejto kariére. Až 43 % respondentov z krajín strednej a východnej Európy pritom priťahuje toto povolanie kvôli zručnostiam, ktoré umožňuje získať. Pre 42 % respondentov je tento odbor atraktívny, pretože im umožňuje plynulú zmenu kariéry medzi rôznymi firmami vo všetkých odvetviach ekonomiky. Dôvodom na vstup do tohto sektora je aj prístup k pracovným miestam v zahraničných spoločnostiach a rôznych odvetviach. Medzi ďalšie faktory patrí napríklad pocit istoty a bezpečia z hľadiska pracovných miest.

Viera Kučerová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko, hovorí: „Generácia Z vyžaduje väčšiu zodpovednosť a má vyššie očakávania, čo sa týka ich profesijnej dráhy. Vďaka tomu sú ale aj odhodlanejší dosiahnuť svoje vytýčené ciele. Príslušníci generácie Z z krajín strednej a východnej Európy sú pri pohľade na seba veľmi sebavedomí: v prieskume 83 % respondentov uviedlo, že ich rovesníci majú ambície rýchlo napredovať v kariére a 86 % uviedlo, že oni a ich rovesníci si vysoko cenia prestížne pracovné miesta a výšku platu.“

Generácia Z sa vyznačuje aj svojimi technickými zručnosťami, ktoré dokáže kombinovať v pracovnom aj osobnom živote. Aj preto si 87 % respondentov myslí, že sa dokážu rýchlo prispôsobiť novým inováciám, flexibilne sa adaptovať na nové prostredie a verí, že technológie môžu pomôcť profesionálom z oblasti financií získať pridanú hodnotu pre svoju činnosť a profesijné aktivity.

Udržateľnosť: mladí ľudia očakávajú, že firmy budú hýbateľmi zmien

Výskum tiež potvrdil, že generácia Z sa často zaujíma o zodpovednosť firiem – a je skeptická voči súčasnej situácii. Iba 31 % respondentov z krajín strednej a východnej Európy súhlasí s tým, že sa firmy podieľajú na boji proti klimatickým zmenám, čo sami považujú za veľmi dôležité. Len 39 % respondentov si myslí, že firmy sa dobre starajú o svojich zamestnancov a len 30 % z nich súhlasí s tvrdením, že vedenie veľkých firiem sa správa zodpovedne a plní to, k čomu sa zaviazalo.

Očakávania, ktoré má generácia Z spojené s udržateľnosťou firiem, sa odrážajú aj v tom, že 59 % respondentov verí, že firmy môžu svojím zodpovedným konaním pozitívne ovplyvniť zmeny v spoločnosti. Preto očakávajú, že firmy budú hýbateľmi týchto zmien.

Viera Kučerová z ACCA zhrnula: „Sme na začiatku zmeny, ktorú môžu práve mladí profesionáli pomôcť firmám úspešne prekonať. Svet teraz požaduje väčšiu zodpovednosť a transparentnosť. Mantra dnešného podnikania je jednoduchá: dôležité sú všetky cieľové skupiny (zamestnanci, zákazníci, manažment, majitelia, regulačné orgány atď.), nielen akcionári, ako to bolo v minulosti. Heslo dňa teda znie: ´stakeholders, not just shareholders´. Pre účtovnícke profesie to predstavuje potenciálny bod obratu a títo mladí ľudia pomôžu vytvoriť pracovnú silu, ktorá bude rozmanitejšia, inkluzívnejšia a podniky si vďaka nej budú lepšie uvedomovať svoju širšiu úlohu v spoločnosti.“

Kľúčové zistenia z výskumu „Priekopníci: Generácia Z a budúcnosť účtovníctva“ medzi mladými ľuďmi vo veku 18 až 25 rokov zo strednej a východnej Európy

Zdroj: ACCA

Kľúčové zistenia z výskumu „Priekopníci: Generácia Z a budúcnosť účtovníctva“ medzi 9000 mladými ľuďmi vo veku 18 až 25 rokov z celého sveta

Zdroj: ACCA

Generácia Z: Patria do nej mladí ľudia narodení približne v rokoch 1997 až 2012. Táto generácia sa vyznačuje tým, že sa stará o viac než len o samotnú prácu, ktorú vykonáva. Povolania, pre ktoré sa rozhodnú, ich musia najčastejšie úplne napĺňať a prinášať im uspokojenie, prípadne ich nasmerovať k vyšším hodnotám našich životov. Generácia Z veľmi často zdôrazňuje nutnosť rovnováhy medzi osobným a pracovným životom a považuje vlastné duševné zdravie a starostlivosť oň za veľmi dôležité. Pre týchto mladých profesionálov je dôležitý aj prístup firiem k životnému prostrediu a ich celkové zapojenie do verejného života spoločnosti.

O ACCA

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) je najrýchlejšie sa rozvíjajúcou profesijnou skupinou finančných povolaní na svete a pomáha ľuďom stať sa úspešnými finančnými profesionálmi. Naším poslaním je poskytnúť ľuďom lepšie a rozmanitejšie kariérne príležitosti prostredníctvom kvalifikácií, ktoré sú uznávané a odporúčané po celom svete. Poskytujeme príležitosť, bez umelých bariér, ľuďom po celom svete – či už našim študentom, členom alebo zamestnancom – a podporujeme ich v kariére. Po celom svete teraz nájdete už viac ako 219 000 členov ACCA a 527 000 budúcich členov ACCA. Podporujeme ich prostredníctvom siete 180 kancelárií a centier. Úspešní absolventi ACCA štúdia pracujú v audite, poradenstve, finančnom riadení a controllingu v medzinárodných i slovenských spoločnostiach. Každému, kto má chuť a odhodlanie k osobnému rozvoju, ponúkajú ACCA kvalifikácie skvelú príležitosť uspieť aj v rýchlo sa meniacom svete a byť špičkou vo svojej firme a odbore. Každoročne organizujeme pre našich členov na Slovensku, v Českej republike a Maďarsku semináre, konferencie, diskusné stretnutia, obchodné raňajky a ďalšie akcie, na ktorých sa môžu stretnúť nielen so zaujímavými osobnosťami z biznisu, ale aj so svojimi kolegami.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy.

Zdroj: ACCA
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM