Rôzne

Najnovšia spolupráca Prešovskej univerzity a nášho mesta: Na TOTO sa zameria

Prešovská univerzita v Prešove spoločne s mestom Prešov intenzívne pracujú na rozvíjaní dobrých vzťahov, ktoré sa pretavujú do viacerých projektov.

Ilustračný obrázok k článku Najnovšia spolupráca Prešovskej univerzity a nášho mesta: Na TOTO sa zameria
4
Galéria

Najnovšia forma spolupráce Prešovskej univerzity v Prešove a nášho mesta sa zameria na priblíženie vedy žiakom prešovských základných škôl. Iniciátormi tejto myšlienky boli prešovská primátorka Andrea Turčanová a rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya.

Častý cieľ

„Prešovská univerzita je často cieľom mnohých žiakov prichádzajúcich z prešovských základných škôl. Deje sa to aj na základe predošlej skúsenosti či už počas Prešovskej detskej univerzity, Týždňa vedy a techniky alebo rôznych exkurzií, na ktorých sa žiaci môžu hravou formou dozvedieť o aktivitách univerzity,“ uviedla Andrea Turčanová, ktorá si váži korektnú a vždy ústretovú spoluprácu s vedením univerzity.

„Táto aktivita vzišla z nášho spoločného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo začiatkom kalendárneho roka, kedy sme s pani primátorkou riešili možné formy spolupráce, a táto sa nám javila ako veľmi vhodná,“ priblížil rektor Peter Kónya. Ako doplnil, mnohé deti sa už v mladom veku rozhodujú o svojom budúcom povolaní, a preto verí, že návšteva univerzity im môže pomôcť zorientovať sa v tom, čomu sa chcú následne venovať, prípadne, akým smerom sa budú ďalej uberať. „Všetko, čo spoločne robíme je, verím, prínosom pre rozvíjanie našich budúcich generácií,“ dodala primátorka.

Prvý krok

Prvým krokom k rozvoju načrtnutej spolupráce bolo stretnutie riaditeliek a riaditeľov prešovských základných škôl s vedením univerzity, na ktorom sa oboznámili s univerzitnou vedecko-výskumnou infraštruktúrou.

„Naša predstava spočíva v tom, že univerzita by v pravidelných intervaloch vypracovala plán akcií, ktoré by boli určené na popularizáciu vedy. Hravou a pútavou formou by sme ju následne, nad rámec školských osnov, prezentovali mladším vekovým kategóriám,“ vysvetlil rektor Kónya na stretnutí so zástupcami základných škôl, ktorí si na univerzite mali možnosť detailne pozrieť moderné výskumné centrá.

V rámci prehliadky navštívili Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka, ktorým Prešovská univerzita rozšírila svoje odborné pracoviská o 5 laboratórií, ako aj Lingvokulturo­logické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum excelentnosti, zameriavajúce sa na výskum v oblasti fonetiky a fonológie, jazyka masmédií, prekladu, tlmočenia a detskej reči.

Nechýbala ani obhliadka Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohisto­rického výskumu, či návšteva najnovšieho pracoviska so špičkovou prístrojovou a laboratórnou technikou – UNIPOLABu, slúžiaceho prevažne výskumu v oblasti prírodných vied, teda napr. aj rozvoju fyziky, v ktorom budú mať žiaci možnosť vidieť názorný princíp fungovania niektorých mechanizmov.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Prešovská univerzita je opäť bližšie žiakom základných škôl
4
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie