Mesto zavádza automatizované zverejňovanie žiadostí o dotácie. Tu sú podrobnosti

Prešovská radnica zavádza ďalšiu novinku. Tá by mala prispieť k transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi. Ide o automatizované zverejňovanie registra žiadostí o dotácie na webovej stránke mesta.

Michala Halásová
Ilustračný obrázok k článku Mesto zavádza automatizované zverejňovanie žiadostí o dotácie. Tu sú podrobnosti
Foto: Michala Halásová

Jednou z priorít je efektívne, objektívne a pravidelné informovanie obyvateľov o používaní verejných prostriedkov. Mesto zo svojho rozpočtu na rok 2013 prerozdelí formou dotácií finančné prostriedky. Tie by mali ísť na podporu zaujímavých aktivít z oblasti sociálnej, športu a kultúry.

„Práve vďaka spomínanej aplikácii budú môcť všetci žiadatelia o dotáciu sledovať kompletný proces od zaevidovania žiadosti, zverejnenia, až po následné schválenie dotácie a podpísanie zmluvy“, konštatovala Mariana Hurná z oddelenia informatiky Mestského úradu v Prešove.

Ako to teda bude fungovať?

Pri schválenej dotácii sa podpisuje zmluva a tá je automaticky zobrazovaná v príslušnom podformulári. Okrem toho sú tam uvedené ďalšie dôležité skutočnosti o konkrétnej žiadosti. Cez tento systém sa budú dať sledovať napríklad aj žiadosti dotácie na podporu mládežníckeho športu, na ktoré samospráva v januári tohto roka vyčlenila takmer 172 000 eur.

Ako ďalej Hurná vysvetlila, veľkou výhodou tohto spôsobu publikovania informácií je, že všetky údaje sú previazané s vnútorným informačným systémom mesta a sú zároveň automaticky aktualizované. Systém podľa nej umožňuje prehľadné zobrazovanie, filtrovanie, vyhľadávanie s možnosťou uloženia do súboru, prípadne tlače.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame