Čo majú spoločné Vyššia škola a SPŠ elektrotechnická v Prešove? Tieto fakty ste možno netušili!

V súčasnosti má SPŠE v štyroch ročníkoch dovedna 620 žiakov, z toho je 13 dievčat. O vyučovací proces sa stará 59 učiteľov. Aké fakty ste však o škole možno vôbec netušili? Priemyslovka vychovala počas svojej histórie viac ako 7000 absolventov a prekvapia vás aj ďalšie informácie...

Ľubomír Hudačko
Ilustračný obrázok k článku Čo majú spoločné Vyššia škola a SPŠ elektrotechnická v Prešove? Tieto fakty ste možno netušili!
Zdroj: Dnes24.sk

Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE) v Prešove už desaťročia pripravuje odborníkov v oblasti elektrotechniky a informačných technológií. Jej terajší i bývalí učitelia tvrdia, že počas celej histórie školy sa zachováva tradícia špecializácie na tento odbor, ktorý sa stále rozvíja, modernizuje a napreduje obrovskou rýchlosťou.

Prvý názov – Vyššia škola

„Škola vznikla v roku 1952 ako odpoveď na vznik ZPA Křižík, kde bolo treba pracovné sily do tohto podniku, ktorý bol v tom čase zameraný na výrobu elektromerov. Od svojho vzniku sa volala Vyššia priemyselná škola, potom dostala prívlastok elektrotechnická a niekedy v 70. rokoch sa premenovala na elektrotechnickú priemyslovku,“ hovorí riaditeľ SPŠE Slavomír Kožár, ktorý je rovnako absolventom tejto školy.

Podľa slov riaditeľa sa záujem o štúdium na tejto škole značne zvýšil začiatkom 60. rokov, a preto pristavili ďalšiu budovu. Spojenie dvoch oblastí vraj brzdilo rozvoj, a preto sa škola rozdelila na elektrotechnickú a strojnícku priemyslovku a v polovici 70. rokov sa strojári odsťahovali do novej budovy.

120 žiakov učilo 7 pedagógov

Kožár doplnil, že súčasťou školy od jej vzniku bola aj večerná škola pre pracujúcich s tým, že triedy boli rozmiestnené aj v Snine, Strážskom, Stropkove, Michalovciach, Podolínci, Hencovciach, Humennom, Veľkých Kapušanoch, s rôznymi odbormi, ale v 80. rokoch táto forma štúdia skončila. Z dokumentov sa dozvedáme, že v roku 1957 sa otvorila ďalšia trieda denného štúdia, ktorá však bola zameraná na strojársku oblasť. To sa samozrejme odzrkadlilo v názve školy, ktorý znel Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická.

V budove na Plzenskej ulici, kde sídli škola aj dnes, otvorili 1. septembra 1952 tri triedy prvého ročníka, odbor stavba elektrických strojov a prístrojov. Na štvorročné štúdium bolo vtedy prijatých 120 žiakov, pričom učiteľský zbor tvorilo sedem pedagógov.

Viac ako 7000 absolventov

Riaditeľ konštatoval, že škola sa neskôr pustila do budovania odborných učební a laboratórií. Za významný medzník v modernizácii vyučovacieho procesu považujú rok 1975, kedy bolo zriadené laboratórium výpočtovej techniky, pričom išlo podľa neho o prvé školské laboratórium tohto druhu na Slovensku. Riaditeľ pripomenul, že táto škola počas dnes už bezmála 61-ročnej histórie vychovala a vyslala do praxe či na ďalšie štúdium viac ako 7000 absolventov. V počiatkoch išlo prevažne o odborníkov na oblasť energetiky, elektrických strojov a prístrojov.

„Postupne vývojom tejto oblasti sa prešlo aj na priemyselnú informatiku, automatizáciu, telekomunikačnú techniku, počítačové systémy a v dnešnom období sa kladie dôraz aj na informačné technológie,“ konštatoval Kožár.

Zdroj: TASR