Ľubomír Hudačko Kultúra

Cena mesta Prešov: Udelená bude aj spevákovi Petrovi Lipovi

Okrem džezmena si cenu preberie aj pedagóg Vladimír Kohút. Divadelníkovi Františkovi Rellovi bola udelená in memoriam.

Ilustračný obrázok k článku Cena mesta Prešov: Udelená bude aj spevákovi Petrovi Lipovi

Z dvanástich návrhov bola vybratá spomínaná trojica. Na pondelkovom zastupiteľstve o tom rozhodli mestskí poslanci a každoročne sa cena udeľuje počas Dní mesta Prešov.

Podľa Ľudovíta Malagu bolo z čoho vyberať. Úspešných ľudí je v metropole Šariša mnoho: „Vítam, že sa medzi nominantmi objavili také mená, akým je Peter Lipa, ktorý vlani oslávil životné jubileum 70 rokov. Osobne ma prekvapilo, že prešovský rodák, už Cenu mesta nezískal skôr,“ uviedol.

Spevák si ju zaslúžil za intenzívnu a mimoriadne dlhoročnú pomoc rozvoju prešovskej hudobnej kultúry. Jeho úspešná propagácia mesta na celoslovenskej i zahraničnej platforme prispela taktiež.

Ďalším klasifikovaným je zakladateľ špeciálnej materskej a základnej školy pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou pri Základnej škole internátnej pre sluchovo postihnutých v Prešove Vladimír Kohút. Výchove detí so sluchovými poruchami sa venujecelý svoj profesionálny život. Okrem toho organizuje Medzinárodný halový futbalový turnaj nepočujúcich žiakov do 16 rokov už dve desaťročia. Je to jediná akcia na svete v tejto žiackej kategórii. Je taktiež autorom 17 učebníc, učil 38 rokov. Spolupracoval s Okresnou pedagogicko-psychologickou poradňou a externe vyučoval špeciálnu pedagogiku na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Ako logopéd sa venoval aj počujúcim deťom s rečovými chybami.

Za osobný prínos pri vzniku profesionálneho divadla v Prešove, za dlhoročnú kultúrnu osvetu a výrazný rozvoj a propagáciu divadelného umenia bol in memoriam ocenený František Rell. Cenu mesta Prešov za rok 2012 mu poslanci udelili v roku 100. výročia jeho narodenia. Rell začínal ako herec vznikajúceho divadla. Značne výrazne prispel k vzniku a profesionalizácii vtedy ochotníckeho divadelného krúžku Záborský. Následne vzniklo profesionálne slovenské divadlo, neskôr Krajské slovenské divadlo v Prešove (1939 – 1954). Zomrel pred tromi rokmi v Bratislave.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie