Sobota 20. júl 2019 Iľja/Eliáš  21 °C
Ľubomír Hudačko Samospráva

Atraktívne plány v Prešove: Takáto obnova sa chystá, pribudnúť majú i lavičky s netom!

Prešov má atraktívne plány. Chystá revitalizáciu verejného priestranstva. Pribudnúť majú napríklad živé ploty aj inteligentné lavičky s internetom.

Ilustračný obrázok k článku Atraktívne plány v Prešove: Takáto obnova sa chystá, pribudnúť majú i lavičky s netom!
Foto: Ľubomír Hudačko

Uvedená komplexná revitalizácia verejného priestranstva mesta má byť riešená na plochách Námestia mládeže vrátane priestoru južne od námestia a Duchnovičovho námestia.

„Mesto Prešov projekt zahájilo v októbri 2016 – výber lokality a príprava projektu boli odsúhlasené aj v pláne investičnej výstavby na rok 2017 a následne aj v roku 2018. V roku 2017 prebiehala projektová príprava a povoľovacie procesy súvisiace s realizáciou projektu. Tieto procesy boli ukončené začiatkom roku 2018. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) bola podaná v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Žiadosť bola prerokovaná na príslušných komisiách MsZ a aj na Mestskej rade,“ uviedol tlačový referent Msú v Prešove Milan Grejták.

Ako Grejták pokračoval, po zaslaní ŽoNFP na príslušné ministerstvo prebieha proces hodnotenia projektu. Súčasne mesto Prešov pripraví proces Verejného obstarávania na realizáciu projektu. „Ak nedôjde k procesným komplikáciám, zahájenie realizácie projektu je naplánované na tretí štvrťrok 2018,“ doplnil.

Cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšiť kvalitu, funkčnosť, bezpečnosť a atraktivitu verejného priestranstva pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Plocha parku má slúžiť ako verejná oddychová pobytová plocha s vybavením. 

„Hlavným účelom projektu je komplexná revitalizácia a obnova verejnej zelene v danej lokalite, vrátane revitalizácie i­zolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zónu od frekventovaného dopravného koridoru a výsadby stromov. Zámerom je zatraktívnenie verejných priestorov mesta, zlepšenie mikroklímy a dosiahne sa tiež zlepšenie bezpečnosti v dopravných koridoroch,“ pokračoval ďalej Grejták.

Riešené sú opatrenia na zníženie hluku pozdĺž cestných komunikácii protihlukovou výsadbou, taktiež by mali pribudnúť živé ploty, jarné efeméry, výsadba stromov a prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu ako picie fontány, lavičky, koše, stojany na bicykle a infotabule.

Aj inteligentné lavičky

Navrhovaná je tiež úprava smerového vedenia cyklistickej trasy, vrátane doplnenia dlhého priečneho prahu a riešené sú aj chodníky pre peších – navrhované je aj doplnenie ďalších chodníkov vnútri parku. Doplnenie parkového osvetlenia pre ďalšie pešie koridory – plochu parku je navrhované nasvetliť tak, aby pohyb v ňom bol vo večerných hodinách bezpečný.

„Okrem klasických lavičiek budú v parku umiestnené aj „inteligentné lavičky“ – umožnia nabíjanie mobilných zariadení a to káblom aj bezdrôtovým nabíjaním, pričom v lavičkách bude zabudovaný Wi-Fi hotspot. Funkčnosť bude spočívať na báze slnečnej energie a lavičky budú mať zabezpečené udržiavanie teploty povrchu, atraktívne osvetlenie, ktoré osvetlí lavičku a aj jej najbližšie okolie,“ dodal Grejták s tým, že na projekt mesto už má právoplatné stavebné povolenie.

Foto: ilustračné

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk