To snáď nie... Na vlani vynovenej ceste na Košickej ulici v Prešove sú diery! FOTO

Len vlani došlo k vynoveniu cesty na Košickej ulici v Prešove, no vodiči si už na nej môžu všimnúť nepríjemný úkaz v podobe dier.

Ľubomír Hudačko

Hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová nás informovala, že evidovanú deformáciu vozovky na ceste I/20 na ulici Košickej zaregistrovali v úvode roka 2018. Doplnila, že po jej zistení predmetnú vadu reklamovali u zhotoviteľa stavby listom zo dňa 10.1.2018, ktorý sa vzniknutú vadu zaviazal odstrániť v záručnej lehote.

Opravovali ju vlani

„Predmetný úsek cesty I/20 bol (minulý rok, pozn. red.) opravený s cieľom zabezpečenia plynulého výjazdu po ceste I/20 z mesta Prešov v smere na Košice ako aj v opačnom smere s jeho napojením na ukončený a do užívania odovzdaný úsek preložky cesty I/68 Prešov, odb. Škultétyho ZVL. V rámci predmetných opráv boli odfrézované asfaltové vrstvy v hrúbke 10 cm a nahradené pokládkou nových asfaltových vrstiev,“ uviedla Karelová.

Ako pokračovala, v lokálnych miestach, na ktorých boli pred zahájením vizuálne zmapované deformácie vozovky bola zabezpečená aj výmena podkladných vrstiev vozovky. Zároveň došlo k úprave radenia sa do križovatky z ulice Východnej na Košickú a na ulici Košickej došlo k zmene usporiadania jazdných pruhov – jeden pruh na výjazde z mesta Prešov bol nahradený dvoma pruhmi za účelom plynulého výjazdu. Všetky vyššie uvedené opravy boli ukončené zmenou vodorovného dopravného značenia a doplnením zvislého dopravného značenia v celom úseku vykonanej opravy cesty.

Ako však mohlo dôjsť k poškodeniu vozovky ani nie rok po vynovení? Práve to nás zaujímalo, k čomu nám hovorkyňa poskytla ďalšie informácie.

Zmenili sa jazdné stopy

„Domnievame sa, že predmetná deformácia vozovky vznikla ako dôsledok vyššie zmienenej organizácie dopravy, čím sa zmenili jazdné stopy prechádzajúcich vozidiel. Deformácia na vozovke sa tak prejavila na miestach, kde pred začatím prác na oprave vozovky neboli zjavné deformácie vozovky a v uvedenom mieste nebola vykonaná oprava celej konštrukcie vozovky, ale len jej vrchných asfaltových vrstiev,“ uviedla Karelová.

Vodiči sa teraz miestu vyhýbajú, ako len vedia, diery na ceste sa tiahnu niekoľko metrov pozdĺž stredovej čiary. Podľa Karelovej, nedostatočnú únosnosť podložia v predmetnom mieste nebolo možné pred zahájením prác na základe vizuálneho posúdenia identifikovať. „Nakoľko je nutné opraviť vozovku vrátane celej konštrukcie a úpravy podložia, a z dôvodu situovania poruchy v strede medzi jazdnými pruhmi, oprava si vyžiada čiastočné obmedzenie dopravy. Samotná oprava je naplánovaná v mesiaci máj 2018,“ dodala na záver hovorkyňa SSC.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk