Ľubomír Hudačko Rôzne

Známe tváre zverejnili majetkové pomery: K akému vlastníctvu sa priznali Hagyari či Turčanová?

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zverejnil na svojich stránkach majetkové priznania poslancov za rok 2013. Pozrite, čo všetko priznali známe tváre, ktoré sedia v krajskom parlamente za okres Prešov.

Ilustračný obrázok k článku Známe tváre zverejnili majetkové pomery: K akému vlastníctvu sa priznali Hagyari či Turčanová?
Zdroj: TASR

Ján Ahlers vykonával podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v dvoch súkromných firmách a pôsobil tiež ako zamestnanec Fakultnej Nemocnice s Poliklinikou J.A. Reimana Prešov. Priznal príjem z výkonu verejnej funkcie vo výške 293,15 eur a príjem z iných zamestnaní či funkcií 51 406,22 eur. Uviedol tiež, že mal vklady v bankách a zariadenie bytu.

V zastupiteľstve PSK poslancoval i Miroslav Benko, ktorý okrem verejnej funkcie poslanca MsZ Prešov, pracoval i v Krajskom úrade životného prostredia Prešov (do 30.9.2013) a od 1.10.2013 na Okresnom úrade Prešov. Uviedol, že jeho príjmy z výkonu verejnej funkcie boli 4741,32 eur a príjmy z iných zamestnaní či funkcií 30 539,07 eur. Priznal tiež vlastníctvo orných pôd a vklady v bankách.

Poslanec Radoslav Čuha zastával funkciu vo FNsP J.A. Reimana Prešov a mal funkciu aj v Šrobárovom ústave detskej tuberkulózy a res. chorôb, n.o. Dolný Smokovec, kde bol členom správnej rady bez príjmu. Svoje príjmy z verejnej funkcie priznal vo výške 293,15 a z iných funkcií či zamestnaní vo výške 42 152,99 eur. Podľa majetkového priznania vlastnil záhrady, dom, tri byty, chalupu, vklad v banke a mal aj hypotekárny úver.

Poslanec PSK Marián Damankoš pracoval v Evanjelickej spojenej škole Prešov a tiež vykonával funkciu v Evkogym, n.f. Prešov- správca fondu (bez príjmu) a v Kolégiu evanjelickej inteligencie východného Slovenska o.z. – predseda (bez príjmu). Svoje príjmy z verejnej funkcie priznal vo výške 293,15 eur a príjmy z iných funkcií či zamestnaní vo výške 22 647,94 eur. Podľa majetkového priznania tiež vlastnil byt, zastavanú plochu a orné pôdy, osobný automobil a vklad v banke. Splácal tiež hypotekárny úver.

Anton Gašpár okrem postu poslanca PSK pracoval i ako starosta obce Záhradné. Okrem toho pôsobil aj vo Výbore pre otázky zamestnanosti ÚPSVaR Prešov, v ZMOS ako člen rady, ako predseda v ZZO TTSV (skupinový vodovod), tiež aj ako člen predsedníctva v ZZO SOMS a ako predseda v RZNO Prešov-Šariš. Priznal príjmy z verejnej funkcie a to 4724,72 eur a príjmy z iných funkcií či zamestnaní 23 387,64 eur. Uviedol tiež vlastníctvo osobného automobilu.

Pavel Hagyari priznal príjmy z verejnej funkcie vo výške 293,15 eur a príjmy z iných funkcií či zamestnaní 40 216,20 eur. Vlastnil tiež päť domov a umelecké diela, zariadenie bytu, finačnú hotovosť a vklady v bankách. Okrem toho priznal obchodný podiel v ôsmich súkromných firmách a splácal úver aj pôžičku.

Emil Chlapeček pôsobil ako riaditeľ PKO Prešov, priznal príjmy z verejnej funkcie vo výške 5427, 66 eur a príjmy z iných funkcií či zamestnaní vo výške 23 226,42 eur. V majetkovom priznaní uviedol, že vlastnil dva osobné automobily a byt. Splácal pôžicku aj úver.

Poslanec PSK Stanislav Kahanec pôsobil ako poslanec v prešovskom MsZ a tiež ako člen dozornej rady v súkromnej firme. Jeho príjmy za rok 2013 uviedol vo výške 4708,12 eur a 7 496,70 eur z iných zamestnaní alebo funkcií. Priznal vlasníctvo záhrady, ostatných plôch, orných pôd, dva osobné automobily, zariadenie bytu a vklady v bankách.

Jozef Kičura pracoval v SAD Prešov a bol tiež okrem poslancovania v PSK predseda predstavenstva v SAD Prešov. Mal tiež funkciu konateľa v štyroch súkromných firmách. Priznal príjmy z verejnej funkcie vo výške 4691,52 eur a iné príjmy znamenali sumu 28 791,46 eur. Vlastnil ostatné plochy, trvalé trávnaté porasty, zastavané plochy a nádvoria, orné pôdy, rodinný dom a osobný automobil. Priznal tiež majetkový podiel v štyroch súkromných firmách. Splácal hypotekárny úver.

Poslanec Peter Krajňák pracoval na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny (od 1.1.2013 do 4.10.2013). Okrem toho bol poslancom v MsZ Prešov a priznal príjmy z verejnej funkcie 293,15 eur. Ostatné príjmy uviedol vo výške 14 012,27 eur. Priznal tiež stavebné sporenie a vklad v banke.

Štefan Kužma vykonával zamestnanie v SDKÚ Bratislava, priznal príjmy z verejnej funkcie vo výške 4691,52 eur a iné príjmy znamenali sumu 22 821,72 eur. Uviedol tiež, že vlastnil rodinný dom, zastavanú plochu, záhradu a orné pôdy. Okrem toho vlastnil aj osobný automobil a mal vklady v banke.

Nová primátorka Andrea Turčanová vlani zastávala post poslankyne MsZ Prešov a vykonávala podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť v súkromnej firme. Priznala príjmy z verejnej funkcie 4724,72 eur a iné príjmy činili sumu 13 307,96 eur. Vlastnila záhradu, rodinný dom, byt a zastavané plochy a nádvoria. Splácala tiež dva úvery.

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM