Webnoviny - Rôzne

Zdravotníci podporili protest lekárov

Prešovskí lekári z FNsP J.A. Reimana počas obedňajšej prestávky podporili protest slovenských lekárov proti situácii, ktorá vládne v zdravotníctve.

Foto: SITA (WEBNOVINY) – Prešovskí zdravotníci prišli na dnešný celoslovenský protest lekárov s transparentom „Slovenský zdravotník = chudák v EÚ“. Počas obedňajšej prestávky prišli podporiť výzvu, ktorú vyhlásila Slovenská lekárska únia špecialistov. Niekoľko desiatok lekárov sa o 13:30 zhromaždilo pred chirurgickým monoblokom Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Reimana v Prešove, za ktorých podporili protestnú akciu prezident Lekárskeho odborového združenia Michal Polician, za Slovenskú lekársku komoru jej viceprezident Mikuláš Buzgó a za Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb Štefan Hudačko.

Šéf Lekárskeho odborového združenia predniesol päť hlavných požiadaviek lekárov, ktoré adresujú vláde a parlamentu. Lekári žiadajú uplatnenie a dodržiavanie Zákonníka práce a vyhlášky, týkajúcej sa minimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia vo všetkých zdravotníckych zariadeniach. Chcú prehodnotenie oprávnenosti zisku súkromných zdravotníckych poisťovní a prehodnotenie ich súčasných návrhov zmlúv vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ako zdôraznil, „pre mnohé zdravotnícke zariadenia sú likvidačné“. Nespokojní lekári organizovaní v LOZ žiadajú zastaviť transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti minimálne do splnenia ich požiadaviek. Chcú dosiahnuť širokú odbornú diskusiu s profesijnými a odbornými organizáciami. Ďalšou požiadavkou je úprava platových taríf – základných platov tak, „aby v roku 2013 dosiahli 3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok.“ Navýšenie žiadajú legislatívne upraviť zákonom. Poslednou z požiadaviek je „predložiť návrh na riešenie stabilizácie lekárov na Slovensku.“ Výzvu podporili zúčastnení zdravotníci potleskom.

Polician vo svojom prejave uviedol, že zdravotníci sú opäť v situácii ako pred piatimi či desiatimi rokmi, keď im hrozí zníženie reálnych miezd. Použil porovnanie, že „lekár s vysokoškolským vzdelaním nezarobí viac, ako robotník s učňovkou a zdravotná sestra zarobí viac ako opatrovateľka cudzích detí v zahraničí, ako keď vykonáva svoju odbornú prácu v nemocnici“. Svojim protestom chcú upozorniť kompetentných, že dnes nie je ten správny čas na schvaľovanie ziskov pre súkromné zdravotné poisťovne, témou dňa nie je ani transformácia nemocníc na akciovky či riešenie výmenných lístkov. Podľa Policiana podstatným problémom Slovenska je dnes udržať odbornú pracovnú silu doma a vo vzťahu k pacientom mať v nemocniciach a ambulanciách lekárov a zdravotníkov, keď ich bude potrebovať. Preto sa obracajú na verejnosť, aby ich forme protestu prejavili podporu .

Šéfovia lekárskych zväzov a odborári sa stretnú 15. marca v Bratislave, kde rozhodnú o ďalších krokoch. Nebude to však petícia a pravdepodobne ani ďalšie protesty. Chcú rokovať s predsedníčkou vlády Ivetou Radičovou, predsedom a podpredsedom NR SR a všetkými parlamentnými klubmi.

Polician uviedol, že účasť a podporu na dnešnom proteste mu potvrdili zdravotnícke zariadenia vo Vyšných Hágoch, Nitre, Trnave a tri nemocnice v Bratislave. Iniciatíva bola z Prešova a k protestu sa pripojili vizuálne – oznámením na dverách ambulancií aj lekári špecialisti vo viacerých zdravotníckych zariadeniach v Prešove.

Pre agentúru SITA Michal Polician uviedol, že je chirurg s dvomi atestáciami, s 32-ročnou praxou a zarobí v priemere sedem eur na hodinu.

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie