Výsledky sčítania obyvateľstva: Koľko nás je a ako žijeme v Prešove?

Informácie o sebe a našich bydliskách spracovával Štatistický úrad v máji a júni 2011. Na zaujímavé čísla a fakty bol bohatý aj náš okres.

Ľubomír Hudačko
Ilustračný obrázok k článku Výsledky sčítania obyvateľstva: Koľko nás je a ako žijeme v Prešove?
Foto: Zuzana Jakubičková

Počet a stav obyvateľstva

V roku 2011 žilo na území Prešova 169 423 obyvateľov (oproti roku 2001 pribudlo 7641). Na jeden štvorcový kilometer teda pripadá 182 obyvateľov (v roku 2001 vyše 173). V našom okrese je 91 obcí a dve mestá, pričom viac ako 50% žije práve v Prešove.

Ženy tvoria 51,1% obyvateľstva a muži 48,9%. V našom okrese žije 43,34% slobodných ľudí, ženatých a vydatých je 41,93%. Rozvedených v roku 2011 žilo 4,02%, ovdovených 5,93% a nezistený stav bol u 4,77% obyvateľov.

Štátna príslušnosť, náboženstvo, národnosť a jazyk

V okrese Prešov má 90,1% obyvateľov slovenskú štátnu príslušnosť, inú 0,3% a u 9,7% nebola zistená. Až 79,84% ľudí sa hlásilo k cirkvi alebo inej náboženskej spoločnosti. Bez vyznania je 7,9% a nezistené vyznanie je u 12,26% obyvateľov.

Slovenskej národnosti je v našom okrese vyše 84,81% ľudí. Maďarská národnosť má zastúpenie v 0,1%, rómska 3,07%, ostatné 0,12% a nezistená národnosť bola u 9,93% obyvateľov. Percentuálne zastúpenie pri jazykovej štruktúre obyvateľstva je približne rovnaké.

Vzdelanie a počítačové znalosti

Len základné vzdelanie malo v okrese Prešov ukončených 14,31%, bez vzdelania je 17,05% ľudí. Strednú školu ukončilo 49,93% osôb a vysokoškolsky vzdelaných máme 14,5%. U 3,75% obyvateľov dosiahnuté vzdelanie zistené nebolo.

Celkom 49,3% osôb ovláda prácu s textovými editormi. Tých, ktorí ich neovládajú je 32,7% a 18% ľudí informáciu neuviedlo. S tabuľkami by dokázalo pracovať 37,78% obyvateľov. Naopak, neovláda ich až 41,54%. Zvyšných 20,67% na otázku neodpovedalo. S internetom dokáže pracovať 52,88% ľudí, 30,18% to neovláda a vôbec neodpovedalo 16,93%. Práca s e-mailom nie je cudzia hneď 46,03% obyvateľom, no španielskou dedinou to je pre 34,98%. Na otázku neodpovedalo celkom 18,99% ľudí.

Zdroj: Dnes24.sk