Ľubomír Hudačko Správy

Výmena osvetlenia v Prešove: Ročne by mala mestu ušetriť desiatky tisíc eur!

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prešove na svojom zasadnutí schválili zníženie nákladov na elektrickú energiu spotrebovávanú vo verejnom osvetlení mesta. Ušetriť by sa tak mohli desiatky tisíc eur.

Ilustračný obrázok k článku Výmena osvetlenia v Prešove: Ročne by mala mestu ušetriť desiatky tisíc eur!
Foto: Ľubomír Hudačko / Zdroj: Dnes24.sk

Stane sa tak priamou investíciou do výmeny vybraných typov svietidiel s možnosťou získania nenávratného grantu vo výške 20 % investície.

Zníženie malých guľových svietidiel

Verejné osvetlenie v meste Prešov patrí dlhodobo kvalitatívne a energeticky medzi najvybilancova­nejšie sústavy na Slovensku. „Obrátili sme sa preto na správcu výhradného technického zariadenia verejného osvetlenia na území mesta Prešov a požiadali sme ich o spracovanie vstupnej analýzy existujúceho stavu s návrhom riešení,“ uviedla hovorkyňa mesta Prešov Veronika Kmetóny Gazdová.

Výsledkom realizovaného zámeru bude zníženie inštalovaného príkonu malých guľových svietidiel a následné skvalitnenie a zefektívnenie verejného osvetlenia vo vybraných úsekoch. Ich výmena bude financovaná z časti z nenávratného finančného grantu Európskej banky pre obnovu a rozvoj a z časti z úspory pri prevádzkovaní obnovenej siete verejného osvetlenia.

Ušetriť by sa mohlo 43 000 eur

„Súčasnú situáciu navrhuje spoločnosť riešiť výmenou 1000 kusov energeticky neefektívnych a zastaraných výbojkových svietidiel za svietidlá s LED technológiou. Súčasne navrhuje vymeniť pôvodný neriadený rozvádzač verejného osvetlenia za diaľkovo riadený,“ dodáva Kmetóny Gazdová. Spomínanou výmenou má dôjsť k zníženiu príkonu tejto vybranej časti sústavy verejného osvetlenia mesta Prešov o 67,47%. Inštalovaný príkon celej sústavy verejného osvetlenia mesta Prešov, zahŕňajúcu 8854 kusov svietidiel pri inštalovanom príkone 1041,52 kW, sa touto výmenou zníži o 56 kW na hodnotu 985,52 kW, čo v percentuálnom vyjadrení celkovej sústavy znamená zníženie o 5,37%.

„Pri priemernej cene 0,192 eura za kWh mesto ročne ušetrí na spotrebe elektrickej energie sumu takmer 43 000 eur,“ upozornila hovorkyňa. Návratnosť pre toto riešenie, pri odhadovanej investícii vo výške 518 546 eur, dosiahnutí ročnej úspory elektrickej energie a pri započítaní poskytnutého nenávratného grantu, je takmer desať rokov. Životnosť navrhovaných svietidiel je pritom garantovaná výrobcom na 20 rokov. „Tento návrh nadväzuje na predkladateľom spracované a realizované predchádzajúce etapy modernizácie verejného osvetlenia, kde boli dosiahnuté výrazné úspory,“ uzavrela Kmetóny Gazdová.

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie