Veľké hodnotenie fakúlt vysokých škôl: Pozrite, ako sa v rebríčkoch umiestnili tie prešovské

Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila najnovšie hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl. V 11. skupinách odborov figurujú aj fakulty prešovských vysokých škôl. Ako sa umiestnili v rebríčkoch?

Ľubomír Hudačko
Ilustračný obrázok k článku Veľké hodnotenie fakúlt vysokých škôl: Pozrite, ako sa v rebríčkoch umiestnili tie prešovské
Zdroj: TASR

Hodnotených bolo spolu 112 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 8 fakúlt súkromných vysokých škôl v 11 skupinách odborov. Hodnotenie sa opiera o verejne dostupné a overiteľné údaje o vzdelávaní a výskum jednotlivých fakúlt za rok 2014. Hodnotenia sú rozdelené do piatich základných skupín – vzdelávanie, atraktivita štúdia, výskum, doktorandské štúdium a grantová úspešnosť.

Prinášame vám špeciálne tie rebríčky, ktoré sa týkajú fakúlt prešovských škôl: konkrétne ôsmich fakúlt Prešovskej univerzity a jednej fakulty Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Preštudujte si, ako dopadli:

Rebríčky kvality fakúlt podľa Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry:

Skupina ekonomicky orientovaných fakúlt:

Na dvanástom mieste sa umiestnila Fakulta manažmentu PU, ktorá obhájila svoju pozíciu z minulého roka a svoju pozíciu obhájila aj VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia.

 1. Ekonomická fakulta TUKE
 2. Národohospodárska fakulta EU
 3. Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
 4. Ekonomická fakulta UMB
 5. Podnikovohospo­dárska fakulta EU
 6. Fakulta podnikového manažmentu EU
 7. Fak. prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU
 8. Fakulta hospodárskej informatiky EU
 9. Fakulta managementu UK
 10. Fakulta ekonómie a podnikania PEVŠ
 11. Obchodná fakulta EU
 12. Fakulta manažmentu PU
 13. VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia
 14. Ekonomická fakulta UJS

Skupina filozofických fakúlt:

Fakulta humanit. a prírodných vied PU obhájila z vlaňajška v rebríčku prvé miesto. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity si pre zmenu o jednu priečku pohoršila.

 1. Fakulta humanit. a prírodných vied PU
 2. Filozofická fakulta KU
 3. Filozofická fakulta UK
 4. Filozofická fakulta UPJŠ
 5. Filozofická fakulta TU
 6. Fakulta humanitných vied ŽU
 7. Filozofická fakulta UMB
 8. Filozofická fakulta PU
 9. Filozofická fakulta UKF
 10. Filozofická fakulta UCM

*FHPriV PU a FHV ŽU sú fakulty zamerané čiastočne aj na prírodné vedy, výsledky ktorých tvoria aj značnú časť ich vedeckého výkonu.

Skupina pedagogických fakúlt:

Pedagogická fakulta PU si oproti minulému roku pohoršila, klesla zo 6. miesta na deviate. Fakulta športu PU obhájila ôsme miesto.

 1. Pedagogická fakulta TU
 2. Pedagogická fakulta UK
 3. Pedagogická fakulta KU
 4. Pedagogická fakulta UMB
 5. Fakulta telesnej výchovy a športu UK
 6. Pedagogická fakulta UKF
 7. Pedagogická fakulta UJS
 8. Fakulta športu PU
 9. Pedagogická fakulta PU

Lekárske vedy

Fakulta zdravotníckych odborov PU skončila na ôsmom mieste, čo oproti vlaňajšku znamená prepad o jednu priečku.

 1. Jesseniova lekárska fakulta UK
 2. Farmaceutická fakulta UK
 3. Lekárska fakulta UPJŠ
 4. Lekárska fakulta UK
 5. Fakulta sociál. vied a zdravotníctva UKF
 6. Fakulta zdravotníctva a sociál. práce TU
 7. Fakulta zdravotníctva KU
 8. Fakulta zdravotníckych odborov PU
 9. Fakulta zdravotníctva TUAD

Teologické vedy

V roku 2014 bola Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU na druhom mieste, tentoraz sa umiestnila na bronzovej priečke. Naopak, Gréckokatolícka teologická fakulta PU si polepšila a poskočila na striebornú pozíciu.

 1. Teologická fakulta TU
 2. Gréckokatolícka teologická fakulta PU
 3. Pravoslávna bohoslovecká fakulta PU
 4. Teologická fakulta KU
 5. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
 6. Fakulta reformovanej teológie UJS
 7. Rímskokat. cyrilomet. bohoslov. fakulta UK

Zdroj: arra.sk

Môže vás zaujímať:

Dobrá správa pre študentov, výška v Prešove obhájila status univerzity. Rektor: Znamená to pre nás veľmi veľa!

TOTO inde na Slovensku nemajú: Novinka na fakulte Prešovskej univerzity, ktorá s ňou prichádza ako prvá!

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk