Veľká pocta pre prešovského profesora: Takéto ocenenie získal za našimi hranicami!

Tak to si zaslúži klobúk dole! Profesor René Matlovič z Prešovskej univerzity (PU) v Prešove získal v Poľsku naozaj prestížne ocenenie. Veď si to pozrite...

Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo na Varšavskej univerzite, bolo prof. René Matlovičovi z Prešovskej univerzity (PU) v Prešove udelené najvyššie vyznamenanie Poľskej geografickej spoločnosti. Matlovič sa tak stal prvým humánnym geografom zo Slovenska, ktorý získal čestné členstvo v danej spoločnosti počas jej storočnej existencie.

Doteraz najvýznamnejšie

Čestné členstvo v zahraničnej vedeckej spoločnosti patrí medzi najvýznamnejšie ocenenia práce vedcov a univerzitných akademikov. Takejto pocty sa dostalo aj dekanovi Fakulty humanitných a prírodných vied PU a profesorovi na Katedre geografie a aplikovanej geoinformatiky René Matlovičovi, ktorý získal najvyššie vyznamenanie Poľskej geografickej spoločnosti (Polskie Towarzystwo Geograficzne – PTG). Tá patrí medzi popredné geografické spoločnosti na svete.

„Čestné členstvo Poľskej geografickej spoločnosti považujem za svoje doterajšie najvýznamnejšie ocenenie. Osobitný význam má pre mňa skutočnosť, že sa tak stalo na slávnostnom zhromaždení pri príležitosti 100. výročia PTG, teda za účasti európskej a poľskej geografickej elity. Považujem to za potvrdenie vysokej reputácie nielen svojej práce, ale i nášho geografického pracoviska na Prešovskej univerzite v Prešove,“ uviedol prof. Matlovič, ktorý si diplom čestného člena prevzal z rúk prof. dr. hab. Antonina Jackowskeho, prezidenta PTG.

Hovorkyňa PU Anna Polačková informovala, že sa tak stal tretím geografom a vôbec prvým humánnym geografom zo Slovenska, ktorý získal čestné členstvo PTG. Pred ním toto vyznamenanie získali prof. RNDr. Michal Lukniš, DrSc. v roku 1975 a akademik Emil Mazúr v r. 1987.

Aj pamätná medaila

Matlovič bol súčasne ocenený aj pamätnou medailou, vydanou pri príležitosti 100. výročia založenia PTG, ktorá si dané výročie pripomína sériou podujatí počas celého roka 2018 (Rok Polskiej Geografii). Jedným z vyvrcholení bol Kongres poľskej geografie konajúci sa na Varšavskej univerzite. V rámci neho sa René Matlovič zúčastnil seminára a valného zhromaždenia Európskej asociácie geografických spoločností (EUGEO), na ktorých reprezentoval Slovenskú geografickú spoločnosť pri SAV.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Foto: archívne

Prof. RNDr. René Matlovič, PhD., LL.M je držiteľom viacerých významných ocenení. Spomenúť možno Cenu mesta Prešov za rok 2011, Pamätnú medailu pri príležitosti 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave v r. 2014, Pamätnú medailu a diplom pri príležitosti 50. výročia geografického pracoviska Fakulty geografie, turizmu a športu Univerzity v Oradei (Universitatea din Oradea, Facultatea de Geografie, Turism si Sport) v r. 2014, Striebornú medailu Prešovskej univerzity v Prešove v roku 2015, Ocenenie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja v kategórii Vzdelávanie v r. 2015 a Cenu predsedu PSK za rok 2016.

V uplynulom období zastával prof. Matlovič zodpovedné akademické funkcie. V r. 2000 – 2007 bol prodekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU pre vedu, umenie a doktorandské štúdium. V r. 2007 – 2015 vykonával dve funkčné obdobia funkciu rektora Prešovskej univerzity v Prešove. Od r. 2015 je dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove. Okrem toho bol aktívnym aj v kultúrnom živote mesta, najmä počas svojho pôsobenia ako predseda Kolégia evanjelickej inteligencie východného Slovenska v r. 1998 – 2000. V rámci vedeckých a manažérskych aktivít je dôležité uviesť jeho pôsobenie ako prezidenta Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV v r. 2006 – 2014. Ako jeden z mála slovenských geografov je od r. 2012 členom riadiaceho výboru jednej z komisií Medzinárodnej geografickej únie – IGU Commission on „The Dynamics of Economic Spaces“. V r. 2011 – 2016 bol viceprezidentom ACEU – Alliance of Central-Eastern European Universities.

Informácie redakcii poskytla hovorkyňa Prešovskej unverzity Anna Polačková

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame