V Rákociho paláci sprístupnili novú výstavu: Je o cisárovnej Márii Terézii

Jej Veličenstvo cisárovná Mária Terézia a jej doba je najnovšou výstavou, ktorú Krajské múzeum v Prešove sprístupnilo v priestoroch Rákociho paláca.

Expozíciu si doteraz mohli pozrieť návštevníci múzea v Stropkove, ktoré je pobočkou prešovského múzea. Autormi výstavy sú Samuel Bruss a Jozef Kušnír. Výstava v Prešove potrvá do 11. mája.

Na portrétoch maliari zachytili Máriu Teréziu ako mladú panovníčku krátko po nástupe na trón, v zrelšom veku i ako vdovu zahalenú v čiernom po smrti jej manžela Františka I. Lotrinského. Na obrazoch sú zvečnení aj ďalší panovníci rodu ako jej starý otec Leopold I. aj otec Karol VI., ktorý jej pragmatickou sankciou zabezpečil nástupníctvo na trón.

Na viacerých portrétoch je zobrazený jej najstarší syn Jozef II., ktorý sa stal spoluvládcom a neskôr následníkom svojej matky na tróne. Výstava podľa múzea obsahuje portréty významných a bohatých predstaviteľov aristokracie z prostredia Habsburskej monarchie. V čase nástupu Márie Terézie na trón sa veľkou oporou mladej panovníčke stala uhorská šľachta. Častým námetom pre maliarov bol výkrik uhorských magnátov s vytasenými šabľami „Vitam et sanguinem“ (život a krv) na bratislavskom hrade v septembri 1741.

Výber obrazov reflektuje aj rozsiahlu reformnú činnosť panovníčky a prezentované urbáre predstavujú hospodársku reformu Márie Terézie, ktorá presne vymedzila poddanské povinnosti voči zemepánom v celom Uhorsku, priblížilo múzeum. Dochované historické tlače z 18. storočia dokladajú rozvoj školstva, vzdelanosti i umenia v krajine. Vzácne ozdoby zo slávnostných šiat uhorskej šľachty pripomínajú veľmi honosné bály a plesy, ktoré panovníčka s obľubou usporadúvala.

Mária Terézia vládla v období rokov 1717 – 1780. Patrila medzi kľúčových panovníkov vtedajšej Európy. Zaslúžila sa o rozvoj krajiny rozsiahlou reformnou činnosťou, ktorá sa dotkla verejnej správy, vojenstva, hospodárstva, zdravotníctva, školstva, súdnictva a iných oblastí života. So svojím manželom Františkom I. Lotrinským mali 16 detí a viaceré z jej dcér žili po svojom vydaji na kráľovských dvoroch v celej Európe. Mária Terézia podporovala umenie a na jej cisárskom dvore pôsobili mnohí významní maliari, básnici či hudobní skladatelia.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame