V Prešove máme po ňom pomenovanú ulicu: Čo ste možno nevedeli o dominante Kumštu

Vedeli ste o Kumšte týchto 10 zaujímavých faktov? Po tejto dominante máme pomenovanú ulicu v Prešove a mnohí z nás cez ňu prechádzajú možno aj každý deň.

Ulica Ku Kumštu je skratkou trasy od centra mesta k Levočskej ulici. Denne ňou prechádzajú stovky ľudí a známa dominanta Kumšt sa tam nenápadne vyníma. Vedeli ste však o ňom aj týchto desať zaujímavostí?

1) Už pravdepodobne v 40. rokoch 15. storočia objekt vznikol. Vtedy bola po dobudovaní nových mestských hradieb jedna z bášt staršieho opevnenia prebudovaná na vodnú vežu. Po zrušení mlynov na Jarkovej ulici bol rozdelený aj samotný Jarok na dve časti.

2) Prvá z nich napájala vodou mlyny za mestom a druhá časť viedla vodu podzemným potrubím popod hradby až ku vodnej veži. V jej podzemí bolo umiestnené vodné koleso, poháňané konskou silou.

3) Jeho dve ramená, striedavo zdvíhajúce piesty v drevených rúrach, sústavne prečerpávali vodu až do zbernej nádrže pod strechou vo výške viac ako 10 metrov.

4) Odtiaľ voda samospádom pokračovala dreveným potrubím do kamenných nádrží pozdĺž Hlavnej ulice. Prebytočná voda z nich odtekala sústavou otvorených menších kanálov (jarčekov) až do hlavného kanála na Floriánovej ulici a odtiaľ Floriánovou bránou do hradbovej priekopy a ďalej do Torysy.

5) Dômyselné zariadenie Kumštu bolo v súvislej prevádzke takmer až do výstavby mestského vodovodu začiatkom 20. storočia. Počas takmer 500-ročnej existencie prešlo mnohými rekonštrukciami a technickými zlepšeniami. Nevyhnutným stavebným opravám sa nevyhli ani obvodové múry vodnej veže a jej strecha, ktorej baroková úprava sa zachovala dodnes.

6) Išlo pôvodne o stredovekú mestskú vodáreň, pričom však svoj pôvodný charakter stratila prestavbou interiéru v roku 1930 pre potreby Židovského múzea v Prešove.

7) Najväčšia úprava sa udiala v roku 1930, keď Kumšt získalo kuratórium Židovského múzea v Prešove. Po rozsiahlych adaptačných prácach budova úplne stratila svoj pôvodný charakter, a to nielen vo svojich vnútorných priestoroch, ale aj v dôsledku zmien jej exteriéru, najmä prístavbou prízemnej časti.

8) Múzeum bolo verejnosti sprístupnené začiatkom v roku 1931 a svoju činnosť vykonávalo do roku 1939, keď bola spoločnosť židovského múzea oficiálne zrušená a priestory Kumštu zapečatené.

9) V roku 1945 boli z Kumštu všetky zbierky prevezené do Židovského múzea v Prahe.

10) V roku 1947 sa budova stala sídlom novozaloženého Mestského múzea v Prešove, v roku 1950 sídlom Krajského múzea v Prešove a po jeho presťahovaní do priestorov Rákociho paláca ostala budova pre pracovisko národopisného oddelenia múzea.

Zdroj: Sprievodca po historickom Prešove, mesto Prešov

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info z Prešova a okolia.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame