Ľubomír Hudačko Rôzne

Šesť záujemcov o post hlavného kontrolóra PSK: Krajskí poslanci budú voliť už budúci týždeň

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja uskutoční na svojom zasadnutí budúci utorok voľbu hlavného kontrolóra PSK, pretože funkčné obdobie terajšieho hlavného kontrolóra, Jána Majdu, sa skončí o deň neskôr.

Ilustračný obrázok k článku Šesť záujemcov o post hlavného kontrolóra PSK: Krajskí poslanci budú voliť už budúci týždeň
Zdroj: TASR

V stanovenom termíne na podanie prihlášok do 4. februára prišlo spolu šesť prihlášok zo šiestich rôznych miest. Podali ich Jozef Hudák (Stropkov), Ladislav Škyvra (Prešov), Štefan Tichý (Vranov nad Topľou), Ján Majda (Svidník), Dušan Lukáč (Veľký Šariš) a Jozef Nehila zo Sabinova.

Každý má päť minút

Obálky 6. februára otvorila a skontrolovala komisia na otváranie obálok, ktorá posúdila náležitosti prihlášok. Všetci prihlásení uchádzači splnili stanovené podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra a boli pozvaní na zasadnutie Zastupiteľstva PSK 18. februára.

„V súlade s uznesením zastupiteľstva prebehne voľba hlavného kontrolóra tajným hlasovaním. Každý z prítomných kandidátov má právo vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva v časovom rozsahu päť minút. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva, teda súhlas minimálne 32 poslancov,“ uviedla hovorkyňa PSK Veronika Fitzeková.

Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. V druhom kole volieb bude zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom hlasovaní sa rozhoduje žrebom.

V pozícii bude na šesť rokov

„Súčasný hlavný kontrolór Prešovského samosprávneho kraja Ján Majda bol zvolený do funkcie 19. februára 2008 a jeho funkčné obdobie sa začalo v ten istý deň. Hlavného kontrolóra volí zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce,“ dodala hovorkyňa.

Predseda samosprávneho kraja je povinný so zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v nasledujúci deň po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie