Primátorka Andrea Turčanová nepodpísala šesť uznesení zo zasadnutia zastupiteľstva

Primátorka Prešova A. Turčanová nepodpísala 6 uznesení zo zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) konaného 14. 12., jedným z nich je budúcoročný rozpočet.

Ilustračný obrázok k článku Primátorka Andrea Turčanová nepodpísala šesť uznesení zo zasadnutia zastupiteľstva
Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci vtedy schválili vyrovnaný rozpočet vo výške viac ako 76,6 milióna eur, čo je v porovnaní s tohtoročným viac o 10 miliónov eur. Rozpočet prešiel so štyrmi pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré sa nepozdávajú primátorke. „Nie všetky zmeny, ktoré poslanci urobili, považujem za výhodné pre mesto,“ argumentovala v stredu (21.12.).

V programe Ľudské zdroje nie sú v prijatom rozpočte zohľadnené odmeny zamestnancov podľa platnej kolektívnej zmluvy vo výške 80 180 eur a predpokladané príplatky za prácu nadčas vo výške 20 000 eur. V schválenom rozpočte nie sú odsúhlasené sumy v položke Štúdie expertízy, posudky – doprava vo výške 50 000 eur, čím mesto podľa radnice nebude môcť flexibilne riešiť dopravnú situáciu v meste. Ide o potrebné komunikácie, verejné osvetlenie a zastávky MHD k rodinným domom v mestských častiach Za Kalváriou, Cemjata a Vydumanec, kde sa rozrástla individuálna bytová výstavba. Mesto pripravovalo aj opatrenia, ktoré by preferovali MHD, tzv. buspruhy.

Z pôvodného návrhu rozpočtu poslanci presunuli aj sumu 50 000 eur z položky údržba cintorínov a riešenie havarijných stavov v domoch smútku na zriadenie denného stacionára v mestskej časti Nižná Šebastová. Z rozpočtu vypadli aj položky na protipovodňovú ochranu na Šidlovskom a Malkovskom potoku a revitalizáciu mestských rekreačných objektov, z ktorých veľká časť môže byť financovaná z projektov EÚ.

Primátorka sa rozhodla, že svoj podpis nedá ani pod uznesenie, ktoré stanovuje predmet zákazky Energetické zhodnocovanie komunálneho odpadu. Podľa jej vyjadrenia, takto zadefinovanú súťaž, ako to schválili poslanci, považuje za hraničiacu so zákonnosťou. „Z môjho pohľadu je to veľmi vysoká suma, 30-miliónová zákazka neviem, či sa v Prešove vôbec súťažila, určite nie priamym rokovacím konaním. A záväzok pre mesto na 14 rokov – toto nepovažujem naozaj za ekonomicky výhodné v čase, keď sme dokázali reálnymi súťažami cez elektronické trhovisko znížiť cenu nakladania s odpadmi. Tento záväzok by pre Prešovčanov znamenal zdvojnásobenie ceny, čomu sme sa chceli vyhnúť,“ uviedla Turčanová.

Mesto Prešov by v prípade zrealizovania tohto uznesenia vynakladalo na odpady o 2,57 milióna eur s DPH ročne viac, ako je to v súčasnosti, čo pri 14-ročnej účinnosti zmluvy by predstavovalo celkovú čiastku takmer 36 milióna eur. Súčasná vysúťažená cena za likvidáciu komunálneho odpadu v meste je na úrovni 30,78 eur bez DPH za tonu, predpokladaná hodnota zákazky uvedená v prijatom uznesení je na úrovni 72 eur bez DPH za tonu odpadu.

Turčanová nepodpísala ani uznesenia, ktoré sa týkajú troch majetkových prevodov. Išlo o kúpu rodinného domu na Palackého ulici, kúpu pozemkov na sídlisku Sekčov, tie považuje za nevýhodné pre mesto. Tretí prevod, ktorý sa týka vecného bremena, nie je možné realizovať, lebo nie je zadefinované časové ohraničenie a tak sa nedá zapísať do katastra.

Primátorkin podpis chýba aj pod uznesením, na základe ktorého mesto malo zriadiť denný stacionár v mestskej časti Nižná Šebastová, čo podľa nej nie je ekonomicky výhodné. Navrhuje iný model. „Dohodneme si nájomnú zmluvu na priestory, kde je teraz umiestnený denný stacionár, ale naplno ho budeme financovať až o rok, keď budeme vedieť na to získať aj dotáciu od štátu,“ povedala Turčanová.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame