Ľubomír Hudačko Správy

Primátor podpísal dodatočné povolenie na „školu šmyku“, obyvatelia sa môžu odvolať!

Primátor Prešova Pavel Hagyari podpísal dodatočné povolenie na zmenu v užívaní parkoviska pred Mestskou halou na takzvanú školu bezpečnej jazdy. Obyvatelia sa proti tomuto rozhodnutiu môžu odvolať do 15 dní.

Ilustračný obrázok k článku Primátor podpísal dodatočné povolenie na „školu šmyku“, obyvatelia sa môžu odvolať!
Zdroj: TASR

Tí svoj nesúhlas so stavbou už prejavili na verejnom zhromaždení vo februári tohto roka. Primátor sa však bráni, že nemohol urobiť inak, pretože škola šmyku spĺňa všetky náležitosti požadované zákonom.

V prenájme Tatrana Prešov

„Ide o bežnú autoškolu, určenú tak pre žiakov, ako aj pre motoristov, dávajúcu dôraz na výučbu a bezpečné jazdenie za dažďa, snehu či ľadu pri rýchlosti nie vyššej ako päť až 10 kilometrov za hodinu, čo nespôsobuje žiadne zvýšené exhaláty ani nadmerný hluk. Povolenie je určené na rok. V prípade, že by takéto rozhodnutie nebolo vydané, mesto Prešov by prehralo súdny spor a znášalo by aj samotné trovy konania. V tejto súvislosti treba dodať, že otázka nezákonnej nočnej rely, na ktorú bolo v minulosti najviac sťažností zo strany občanov, sa vyriešila oplotením areálu pri Mestskej hale,“ povedal primátor.

Parkovisko, kde by mala škola bezpečnej jazdy byť, má v prenájme spoločnosť Tatran Prešov na 25 rokov. Podľa poslanca mestského zastupiteľstva Richarda Drutarovského došlo zo strany primátora k prekročeniu jeho kompetencií v tom, že so spoločnosťou Tatran Prešov podpísal ešte v septembri 2010 iné znenie nájomnej zmluvy, ako schválilo mestské zastupiteľstvo. Ak by tak neurobil, nebolo by možné teraz vydať dodatočné povolenie pre školu bezpečnej jazdy. Prenajímateľ totiž parkovisko prenajal tretej osobe, teda firme, ktorá tam stavia spomínané šmykové plochy, no mesto do toho zasiahnuť nijako nemohlo.

Občania sa môžu odvolať

Stavba je povolená zatiaľ na dobu jedného roka, po uplynutí tejto doby má spoločnosť vyhodnotiť vplyv jej prevádzky na najbližšie okolie a výsledky predložiť stavebnému úradu, ktorý o nich rozhodne a prípadne rozhodne o ďalšom povolení školy šmykov možno aj navždy. Občania majú teraz takmer dva týždne čas, aby sa voči rozhodnutiu primátora odvolali.

foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Rýchle správy

Najčítanejšie