Webnoviny - Rôzne

Prešov obnoví zastávku SAD na Šafárikovej ulici

Mesto Prešov vyriešilo tri roky vlečúci sa problém so zrušenou zastávkou pre autobusy SAD na Šafárikovej ulici v Prešove a v najbližších týždňoch ju opäť obnoví.

Zastávka je združenou investíciu mesta a 19 obcí, ktorú v roku 2004 postavili v náklade 13 709 € pri vstupe do mesta. O dva roky neskôr pozemky odkúpil súkromný podnikateľ Peter Jarkovský, ktorý sa nedohodol s mestom a následne na zastávku naviezol zeminu, čím ju znefunkčnil. Odvtedy bola zastávka presťahovaná z bezpečnostného hľadiska na menej vyhovujúce miesto na Dukliansku ulicu.

Ako dnes informovala vedúca odboru správy mestského majetku z prešovskej radnice Daniela Špačková, mesto sa v týchto dňoch dohodlo s novým majiteľom pozemkov – spoločnosťou COMPRO Trade s.r.o., ktorá pozemky odkúpila od Jarkovského, že na dobu neurčitú si prenájme plochu pod zastávkou a priľahlým parkoviskom. Pôjde o 2 443 metrov štvorcových za 8 € za meter štvorcový na rok. Súčasne obe strany rokujú o odkúpení tejto časti pozemku do majetku mesta. Po ukončení znaleckého posudku dostanú mestskí poslanci návrh kúpno-predajnej zmluvy na prerokovanie do decembrového zastupiteľstva.

Problém so zastávkou vznikol po tom, ako podnikateľ Peter Jarkovský získal do svojho majetku pozemky pod zastávkou a v jej okolí a následne začal od mesta žiadať neprimerané nájomné alebo odkúpenie celej parcely. Špačková uviedla, že išlo o nevýhodnú kúpu a k dohode preto nedošlo. Na súde je žaloba, v ktorej Jarkovský žiada náhradu za užívanie tohto pozemku spätne za tri roky.

Ako informovala Špačková, nejde o jediný spor s týmto kontroverzným podnikateľom. Peter Jarkovský, prípadne s jeho osobou prepojené obchodné spoločnosti, podal na mesto Prešov žaloby v súvislosti s uplatnením náhrady škody, alebo náhrady za užívanie jeho pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta, ktoré slúžia na verejné účely. Ide o komunikáciu na Strojníckej ulici, Pod Skalkou, Petrovianskej, o pozemok pod časťou cintorína a zastávku na Šafárikovej. Jarkovský žaluje mesto o náhradu škody v celkovej sume asi 6,6 mil. €. Rovnako mesto podalo na súd žaloby na Jarkovského v súvislosti s určením vlastníctva.

Primátor Prešova Pavel Hagyari uviedol, že väčšinu sporov s Jarkovským už mesto vyhralo. Pričom mu ponúklo mimosúdne riešenie tam, kde vyhodnotilo, že ide o oprávnené nároky. Mesto však nesúhlasilo s výškou sumy a ponúklo mu kompromisné riešenia. „Pán Jarkovský všetky naše návrhy odmietol, napriek tomu, že sme preukázali na súde, že bola ochota z našej strany dohodnúť sa,“ povedal Hagyari. Ďalej uviedol, že mesto mu za pozemok pod zastávkou na Šafárikovej ulici ponúkalo za trhovú cenu určenú znaleckým posudkom okolo 66,4 € za meter štvorcový. K dohode však nedošlo.

Peter Jarkovský pre agentúru SITA uviedol, že od mesta požaduje za užívanie plochy, na ktorej stojí zastávka, sumu 99,5 tis. €. Nepovažuje za dôležité, či sa zastávka užívala alebo nie, ale na jeho pozemku po dobu troch rokov stála stavba.

SITA

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie