Prešov má v pláne ďalšie projekty: Prístrešky pre bicykle a to nie je všetko!

Mesto Prešov sa bude uchádzať o nenávratné finančné príspevky na štyri projekty, ktoré by mali zabezpečiť dotácie na multifunkčné ihriská, kryté stojany pre bicykle a na realizáciu občianskej poriadkovej služby.

Ilustračný obrázok k článku Prešov má v pláne ďalšie projekty: Prístrešky pre bicykle a to nie je všetko!
Zdroj: Dnes24.sk

Prešovskí mestskí poslanci na včerajšom zastupiteľstve schválili návrhy na podanie žiadostí a spolufinancovanie týchto projektov v celkovej výške zhruba 75 900 eur.

Prístrešky pre bicykle

Celkový rozpočet projektu Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov je vyčíslený na 350 000 eur, radnica sa uchádza o dotáciu vo výške 332 500 eur z programu Integrovaný regionálny operačný program a z mestských peňazí bude spolufinancovanie vo výške 17 500 eur. Prístrešky chce mesto postaviť na autobusovej a železničnej stanici, pred mestským úradom na Jarkovej ulici, pri Prešovskej univerzite a tiež na uliciach Slovenská, arm. gen. Svobodu, Exnárova, Mukačevská, Bajkalská. Cieľom projektu je zvýšiť podiel nemotorovej dopravy v meste.

„Ide o zariadenia, kde v rámci mesta Prešov by sme chceli vybudovať osem krytých prístreškov pre bicykle vo vybraných lokalitách, s tým, že tieto kryté státia boli ešte v minulosti vytypované v rámci projektu Cyklo Meet Bike, len neboli zrealizované. Sú vo vybraných lokalitách tak, aby tam bola napojenosť na existujúce cyklochodníky, aby ich mohli využívať (tie kryté státia na bicykle) občania, ktorí sa premiestňujú z miesta bydliska za prácou. Aby si mohli odložiť bicykle a prestúpiť na iný druh dopravy,“ uviedla predkladateľka materiálu, vedúca odboru strategického rozvoja mestského úradu Magdaléna Artimová. Státia by boli uzamykateľné a používateľ by tam našiel aj nenáročné pomôcky na údržbu bicykla.

Poslanci odsúhlasili aj spolufinancovanie projektu Výstavba multifunkčného ihriska Prešov – Solivar, ktorý mesto plánuje realizovať v časti Na Tajchu, kde už stojí trávnaté futbalové ihrisko. Celková plánovaná investícia prevyšuje čiastku 88 800 eur. Radnica požiadala o dotáciu vo výške 40 000 eur, (čo je možný maximum) z programu Splnomocnenca vlády SR pre mládež a šport, vlastné zdroje mesta predstavujú sumu 48 800 eur. Cieľom projektu je podporiť rozvoj športu v tejto časti mesta, kde sú v blízkosti aj školy. Zároveň sa tam má vytvoriť priestor pre oddychovú a relaxačnú zónu v mestskej časti Solivar.

Zároveň mestskí poslanci odobrili tiež projekt na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku v areáli základnej školy na ulici Mirka Nešpora v celkovej výške takmer 16 500 eur, požadovaná dotácia je 15 000 eur, vlastné zdroje vo výške 1488 eur.

Občianske poriadkové služby

Mesto sa bude tiež uchádzať o podporu projektu Občianske poriadkové služby v meste Prešov z programu Operačný program Ľudské zdroje, prioritná os Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Do projektu by malo byť začlenených osem ľudí, predovšetkým z lokality Stará tehelňa, kde žije početná rómska komunita. Celkový rozpočet je vo výške 161 300 eur, požadovaná dotácia predstavuje sumu 153 200 eur, zdroje mesta sú rozpočtované na 8000 eur. Projekt má trvať tri roky. Z dotácie by sa uhradili mzdové náklady pre poriadkové hliadky s odvodmi za zamestnávateľa.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame