ZOZNAM: Bohoslužby počas veľkonočných sviatkov

Prinášame vám program bohoslužieb počas Veľkonočných sviatkov Rímskokatolíckej cirkvi.

Michala Halásová
Ilustračný obrázok k článku ZOZNAM: Bohoslužby počas veľkonočných sviatkov
Foto: Michala Halásová

Konkatedrála sv. Mikuláša:
28. 3. Zelený štvrtok, sv. omša 18:00
29. 3. Veľký piatok, 8:00 Ranné chvály a posvätné čítanie, 14:15 Lamentácie, 15:00 Obrady Veľkého piatka, celonočná eucharistická poklona pri Božom hrobe, 19:30 Krížová cesta na Kalvárii
30. 3. Veľkonočná vigília (Biela sobota), 7:30 Lamentácie, 8:00 Ranné chvály, 18:00 Ukončenie eucharistickej poklony, 18:30 Obrany Veľkonočnej vigílie
31. 3. Veľkonočná nedeľa, sv. omše 5:45, 6:30, 7:45, 10:00, 11:30 (Slávnostná veľkonočná sv. omša), 18:00

Kostol sv. Kríža na Kalvárii
28. 3. Zelený štvrtok, 18:00 sv. omša Pánovej večere
29. 3. Veľký piatok, 16:00 Obrady Veľkého piatka, do 19:00 Eucharistická poklona, 19:30 Krížová cesta (od jezuitov)
30. 3. Veľkonočná vigília (Biela sobota), 14:00 – 18:00 Eucharistická poklona, 18:00 Obrady Veľkonočnej vigílie
31. 3. Veľkonočná nedeľa, 8:00 Požehnanie jedál a slávnostná sv. omša

Kostol sv. Donáta na Cemjate
28. 3. Zelený štvrtok, 18:00 Sv. omša Pánovej večere
29. 3. Veľký piatok, 15:00 Obrady Veľkého piatka
30. 3. Veľkonočná vigília (Biela sobota), 15:00 Požehnanie jedál, 15:30 – 18:00 Eucharistická poklona, 18:30 Obrady Veľkonočnej vigílie
31. 3. Veľkonočná nedeľa, 10:15 Slávnostná veľkonočná sv. omša

Rímskokatolícka farnosť Krista Kráľa Prešov – Sekčov
28. 3. Zelený štvrtok, 18:00 Sv. omša
29. 3. Veľký piatok, 15:00 a 18:00 Obrady Veľkého piatku
30. 3. Veľkonočná vigília (Biela sobota), 8:30 Ranné chvály pri Božom hrobe, 15:30 Požehnanie jedál, 19:00 Veľkonočná vigília
31. 3. Veľkonočná nedeľa, Sv. omše: 6:00, 7:00, 9:00, 11:00, 18:00

Farnosť Kráľovnej pokoja, Sídlisko III.
28. 3. Zelený štvrtok, 18:00 Pamiatka Pánovej večere
29. 3. Veľký piatok, 15:00 a 18:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána
30. 3. Veľkonočná vigília (Biela sobota), 19:00 Veľkonočná vigília
31. 3. Veľkonočná nedeľa, Sv. omše: 6:00, 7:15, 8:30, 10:00, 11:30, 18:00

Rímskokatolícka farnosť Najsv. Mena Ježiš a Mária v Prešove – Nižnej Šebastovej
28. 3. Zelený štvrtok, 18:00 Pamiatka Pánovej večere
29. 3. Veľký piatok, 15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána, celonočná poklona pri Božom hrobe
30. 3. Biela sobota, 16:00 Ukončenie poklony a posvätenie jedál, 20:00 Veľkonočná vigília
31. 3. Veľkonočná nedeľa, Sv. omše: 8:00 a 10:30

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame