Ilustračný obrázok k článku Pozoruhodná novinka v našom meste: Takúto pomoc môžu deti využiť pred rozvodom rodičov!
Zdroj: Dnes24.sk

Pozoruhodná novinka v našom meste: Takúto pomoc môžu deti využiť pred rozvodom rodičov!

Pozoruhodná novinka v našom meste. V Prešove budú môcť deti pred rozvodom svojich rodičov využiť pomoc. O čo presne ide?

Ľubomír Hudačko Správy
Ľubomír Hudačko Správy

Pozoruhodná novinka v našom meste: Takúto pomoc môžu deti využiť pred rozvodom rodičov!

Pozoruhodná novinka v našom meste. V Prešove budú môcť deti pred rozvodom svojich rodičov využiť pomoc. O čo presne ide?

Ilustračný obrázok k článku Pozoruhodná novinka v našom meste: Takúto pomoc môžu deti využiť pred rozvodom rodičov!
Zdroj: Dnes24.sk

Bezplatná mediačná poradňa, ktorej poskytuje od júna svoje priestory prešovská radnica, sa osvedčila. Preto sa mediátori rozhodli rozšíriť svoje služby aj o pomoc deťom, ktorých rodičia sa rozvádzajú alebo rozchádzajú.

Pomoc formou hier

Mediačný krúžok je určený deťom vo veku od osem do 12 rokov. Jeho cieľom je poskytnúť pomoc deťom formou hier a práce v skupine, kde sa môžu ľahšie vyrovnať s vážnymi zmenami v živote ich rodiny a zvládnuť s tým spojenú emočnú záťaž. Uviedol tak Milan Grejták z tlačového odboru Mestského úradu v Prešove.

Mediačnú poradňu zriadilo mesto v spolupráci s Centrom mediácie a probácie. Za prvých desať týždňov jej fungovania poskytli občanom 26 bezplatných konzultácií, z ktorých prevažná časť sa týkala rodinnoprávnych a občianskoprávnych sporov. Mediačná poradňa je k dispozícii každú stredu v čase od 15.00 do 17.00. Verejnosť ju nájde v malej radnej sieni mestského úradu na Hlavnej ulici. Odborníci na túto problematiku poskytujú konzultácie občanom aj zástupcom inštitúcií, ktorých sa dotýka akýkoľvek konflikt či právny spor.

Radnica pristúpila k rozšíreniu služby

Mediácia sa môže týkať občianskoprávnych, rodinnoprávnych, obchodno-záväzkových aj pracovnoprávnych sporov. Grejták uviedol, že kvalita a kultúra života v meste vo výraznej miere závisí aj od kultúry riešenia konfliktov a právnych sporov. Preto v záujme ďalšieho priblíženia mediácie Prešovčanom aj v záujme podpory prioritného využívania mediácie pred súdnym konaním pristúpila radnica v spolupráci s Centrom mediácie a probácie k priblíženiu a rozšíreniu tejto služby.

V rámci mediačnej poradne je tak zabezpečený aj priamy výkon mediácie. V rámci pilotnej fázy – do konca roka – sa mediátori budú venovať nemajetkovým rodinným, susedským a spotrebiteľským sporom bezplatne. Cieľom mediácie je priateľské a korektné urovnanie sporu, pričom sa hľadá riešenie akceptovateľné pre obe strany a prihliada sa na záujmy všetkých osôb, ktorých sa spor a jeho riešenie dotýka. Mediátor sám o veci nerozhoduje ani neposkytuje stranám právne rady, nezastupuje žiadnu zo strán, je nezávislou a neutrálnou osobou, ktorá napomáha stranám pri vzájomnej komunikácii a tvorbe dohody.

Dajú sa riešiť aj susedské spory

Najčastejšie je mediácia využívaná pri riešení konfliktov a právnych sporov, v ktorých je vhodné, aby strany spolu aj v budúcnosti spolupracovali a komunikovali, a kde je korektné urovnanie sporov vhodnejšie ako súdne rozhodnutie. Grejták uviedol ako vhodný príklad rodinné spory, kde sa riešia otázky rozvodu manželstva, zverenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov či striedavá starostlivosť. Touto formou sa dajú vhodne riešiť aj susedské a obchodné spory.

Mediátorom je odborne kvalifikovaná, nezávislá a nestranná osoba zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Mediátor je odborníkom nielen v oblasti práva, ale aj v oblasti riešenia sporov a komunikácie. V prešovskej mediačnej poradni sa mediátori striedajú.

foto: ilustračné

Zdroj: TASR
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie