Ľubomír Hudačko Správy

Poslanci v Prešove sa zaoberali názvami ulíc: PREHĽAD lokalít, ktoré dostali nové pomenovania!

Poslanci v Prešove rokujú na desiatom zasadnutí Mestského zastupiteľstva, posledným pred prázdninami. Zaoberali sa aj názvami nových ulíc, ktoré podnetmi určili samotní obyvatelia mesta. Zoznam názvov si môžete prezrieť v tabuľke.

Ilustračný obrázok k článku Poslanci v Prešove sa zaoberali názvami ulíc: PREHĽAD lokalít, ktoré dostali nové pomenovania!
Zdroj: Dnes24.sk

Poslanci sa pustili do ďalšieho rokovacieho maratóna, do pléna sa tentoraz dostali aj návrhy názvov nových ulíc.

Tie vychádzajú z potreby pomenovať novovznikajúce ulice v súvislosti s realizáciou individuálnej bytovej výstavby na území Prešova a zmeny názvu časti už existujúcej ulice. Okrem toho, navrhovaná zmena časti existujúcej ulice sa dotýkala aj časti Ulice Marka Čulena. O zmenu požiadali písomne vlastníci rodinných domov, ktorí v danej lokalite bývajú s vysvetlením, že spomínaná časť sa nachádza na rozhraní troch ulíc, čo im spôsobuje viacero komplikácií.

Vo svojej žiadosti uviedli aj návrh na zmenu názvu tejto časti ulice podľa kedysi miestneho názvu Staré záhrady. Mestská názvoslovná komisia v meste Prešov ich požiadavku prerokovala, považovala ju za opodstatnenú a navrhla pomenovať časť tejto ulice názvom Staré záhrady.

„Názvy ulíc vychádzali z podnetov občanov a boli zhodnotené jazykovedcom Ladislavom Bartkom,“ skonštatovala primátorka Andrea Turčanová. Jeden nový návrh názvu ulice žiadal poslanec Rastislav Mochnacký zmeniť. Konštatoval, že Irisová ulica je latinský názov a preto ju chcel určiť na Kosatcovu. Jeho pripomienka však neprešla. Aké ďalšie nové názvy ulice majú si môžete prezrieť v tabuľke.

Prehľad názvov nových ulíc v meste Prešov a ich lokalizácia podľa príslušnosti k mestskej časti

Poradové číslo   Návrh názvov nových ulíc a zmena názvu   Príslušnosť k mestskej časti a lokalizácia ulice   Vysvetlenie pomenovania nových ulíc
1   Irisová ulica   VMČ 2, lokalita Vydumanec, pôvodná účelová komunikácia v záhradkárskej osade, súbežná so Zajačou ulicou na východ od nej, spájajúca Zajačiu a Skromnú ulicu   Pomenovanie písomne navrhnuté budúcim obyvateľom ulice Navrhnutý botanický názov ulice (kvetinový)
2   Sadovnícka ulica   VMČ 2, lokalita Vydumanec, pôvodná účelová komunikácia v záhradkárskej osade medzi ulicami Malkovskou a Skromnou   Ulica je v záhradkárskej osade, navrhnutý názov zohľadňuje charakter okolia
3   Garbiarska ulica   VMČ 3, lokalita Nižná Šebastová, novovybudovaná ulica v zóne IBV napájajúca sa na ulicu K prameňu a je situovaná južne od tejto ulice   Názov navrhnutý podľa bývalých prešovských cechov
4   Hrnčiarska ulica   VMČ 3, lokalita Nižná Šebastová, novovybudovaná ulica v zóne IBV situovaná východne od Fintickej ulice, severne od ulice K prameňu a napája sa na Fintickú ulicu   Názov navrhnutý podľa bývalých prešovských cechov
5   Hraničná ulica   VMČ 3, lokalita Nižná Šebastová, novovybudovaná ulica v zóne IBV situovaná na hranici katastra mesta Prešov a obce Fintice, umiestnená východne od Fintickej ulice, na ktorú sa napája   Pomenovanie ulice navrhnuté podľa tesnej hranice medzi katastrom mesta Prešov a katastrom obce Fintice
6   Tulipánová ulica   VMČ 7, lokalita Šalgovík, novovybudovaná prístupová ulica v zóne IBV vedúca z križovatky ulíc Drozdia/Holubia západným smerom súbežne so Sekčovskou ulicou smerujúcej ku Kamennej ulici   Navrhnutý botanický názov ulice (kvetinový) v lokalite Šalgovík
7   Púpavová ulica   VMČ 7, lokalita Šalgovík, novovybudovaná ulica v zóne IBV vedúca paralelne s Drozdiou ulicou na východnom okraji zastavovanej lokality   Navrhnutý botanický názov ulice (kvetinový) v lokalite Šalgovík
8   Levanduľová ulica   VMČ 7, lokalita Šalgovík, novovybudovaná ulica v zóne IBV vedúca paralelne s Drozdiou ulicou v strede zastavovanej lokality   Navrhnutý botanický názov ulice (kvetinový) v lokalite Šalgovík
9   Nevädzová ulica   VMČ 7, lokalita Šalgovík, novovybudovaná ulica v zóne IBV vedúca paralelne s Drozdiou ulicou na západnom okraji zastavovanej lokality   Navrhnutý botanický názov ulice (kvetinový) v lokalite Šalgovík
10   Šalviová ulica   VMČ 7, lokalita Šalgovík, novovybudovaná ulica tvaru „U“ napojená na Teriakovskú ulicu, a južným ramenom napájajúcu sa v križovatke na Sokoliu ulicu   Navrhnutý botanický názov ulice (kvetinový) v lokalite Šalgovík
11   Astrová ulica   VMČ 7, lokalita Šalgovík, novovybudovaná ulica napojená na Sekčovskú ulicu, vedúca od Sekčovskej ulice ku Teriakovskému potoku lokalizovaná v západnej časti obytného súboru Kliny I   Navrhnutý botanický názov ulice (kvetinový) v lokalite Šalgovík
12   Muškátová ulica   VMČ 7, lokalita Šalgovík, novovybudovaná ulica napojená na Sekčovskú ulicu, vedúca od Sekčovskej ulice ku Teriakovskému potoku lokalizovaná vo východnej časti obytného súboru Kliny I   Navrhnutý botanický názov ulice (kvetinový) v lokalite Šalgovík
13   Ulica Staré záhrady   VMČ 2, lokalita Sídlisko II, časť ulice doteraz zaradená k ulici Marka Čulena   Pomenovanie navrhnuté podľa pôvodného miestneho názvu v tejto lokalite

foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM