Poplatok za rozvoj? Vieme, ako sa Prešov rozhodol

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj nadobudne účinnosť 1. novembra. Obec ho môže dobrovoľne zaviesť vlastným VZN. Ako sa rozhodol Prešov?

Ilustračný obrázok k článku Poplatok za rozvoj? Vieme, ako sa Prešov rozhodol
Foto: Ľubomír Hudačko / Zdroj: Dnes24.sk

Mesto Prešov nezavádza poplatok za miestny rozvoj. Ako uviedol tlačový referent prešovskej radnice Milan Grejták, o tomto poplatku vedenie mesta diskutuje s inými samosprávami a počká si na to, ako sa u obcí a miest, ktoré poplatok zaviedli, toto opatrenie osvedčí v praxi.

Šitý pre iné obce?

Anton Gašpár, ktorý je koordinátorom pre spoločný obvodný úrad na Mestskom úrade v Prešove si myslí, že zákon je skôr šitý na mieru pre väčšie mestá, ako sú Bratislava či Košice a ich okolie. Tiež pre rýchlo sa rozvíjajúce obce, kde prichádza veľa developerov. „Tam potom silnie tlak na samosprávy, aby im zabezpečili chýbajúcu infraštruktúru. Obyvatelia satelitných mestečiek sa dožadujú materských a základných škôl a chýbajúcej základnej občianskej vybavenosti, o čo sa stavebníci nestarajú. Toto ostáva na pleciach starostov, pričom ekonomika obce je limitujúca,“ povedal Gašpár.

Ako príklad uviedol Chorvátsky Grob, ktorý v poslednom čase zažíva prudký rozvoj. Prebieha tu výstavba rodinných domov vo viacerých lokalitách. Obec je typickým príkladom satelitného mestečka v okolí Bratislavy. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj by v týchto sídlach mal pôsobiť na reguláciu výstavby. Naopak, mestá a obce, kde nie je taká mohutná výstavba, si to vedia ustrážiť inými úpravami. Gašpár je presvedčený, že väčšina obcí v tejto chvíli neprijme všeobecne záväzné nariadenie (VZN) na výber takéhoto poplatku. V okrese Prešov nevie o takej samospráve, ktorá by ho išla zaviesť.

Ani susedné mestá

O zavedení poplatku za rozvoj neuvažujú ani susedné okresné mestá Sabinov, Stropkov či Svidník.

„Mesto Stropkov zatiaľ neuvažuje o zavedení poplatkov za miestny rozvoj. V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na efektívnejší výber miestnych daní a poplatkov. V prípade úvah o zavedení nových poplatkov budeme analyzovať skúsenosti z iných miest a následne uvažovať o ich aplikácii do praxe aj v Stropkove,“ informoval primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Hovorkyňa svidníckej radnice Jana Micenková uviedla, že ani mesto Svidník momentálne neuvažuje o zavedení miestneho poplatku za rozvoj. „Mesto Svidník patrí do okresu, ktorý bol zaradený k najmenej rozvinutým okresom, a preto vďačne privíta vstup nových investorov pozemných stavieb a takýmto spôsobom im chce vyjadriť svoju podporu,“ tlmočila stanovisko vedenia mesta hovorkyňa.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame