Tlačové správy

Alarmujúci prieskum: Viac ako tretina mladistvých vyskúša alkohol pred dovŕšením 14. roku!

Väčšina rodičov si myslí, že ich deti majú jednoduchší prístup k alkoholu v porovnaní s minulosťou. Zároveň je veková hranica, kedy ho prvýkrát skúšajú, veľmi nízka – ešte pred dovŕšením 14. roku života. Faktom je, že veľakrát sa deti dostanú k alkoholu práve v domácom prostredí.

Ilustračný obrázok k článku Alarmujúci prieskum: Viac ako tretina mladistvých vyskúša alkohol pred dovŕšením 14. roku!
Zdroj: Adobe Stock

Vyplýva to z online prieskumu spoločnosti MNForce pre iniciatívu ROZUMNE, ktorej cieľom je viesť spoločenský dialóg a edukovať na tému zodpovedného prístupu k alkoholu.

Prieskum na vzorke 500 rodičov, ktorí majú deti vo veku 10–17 rokov, ukázal, že mladiství experimentujú s alkoholom v skutočne nízkom veku. Takmer 37 % detí ochutnalo alkohol, keď mali menej ako 14 rokov. Viac ako 3 % tak učinilo ešte v skoršom veku – do svojich 8 rokov.

Rodina je kľúčová

Prieskum zároveň potvrdzuje, že úloha rodiny v otázke prevencie je kľúčová. Rodičia si uvedomujú vlastnú zodpovednosť v oblasti edukácie a prevencie rizík, ktoré sa spájajú s pitím alkoholu u detí. Takmer 95 % opýtaných totiž vyjadrilo úplný alebo čiastočný súhlas s tvrdením, že práve rodičia by sa mali pravidelne rozprávať so svojimi potomkami o negatívach, ktoré spôsobuje konzumácia alkoholu.

Až 9 z 10 opýtaných taktiež súhlasí s tým, že osvetu by medzi mladými mali šíriť aj spoločnosti, ktoré vyrábajú alkoholické nápoje.

Téma alkoholu nie je v slovenských rodinách tabu. Podľa prieskumu relatívne najväčší podiel slovenských rodičov (38 %) sa so svojimi deťmi o rizikách pitia alkoholu rozpráva aspoň raz za mesiac. Pomerne častejšie na tému alkoholu diskutujú s deťmi ich matky, viac ako 21 % žien uvádza, že túto tému s nimi rieši aspoň raz za týždeň. Relatívne viac sa angažujú rodičia z mladších vekových kategórií, a to najmä 30-tnici, ktorí so svojimi potomkami otvárajú túto tému častejšie ako rodičia v strednom a vyššom veku. Z pohľadu regionálnych rozdielov sa ukazuje, že vyššiu frekvenciu rozhovorov o rizikách pitia alkoholu vykazujú rodičia v Trenčianskom a Bratislavskom kraji, a to predovšetkým tí, ktorí žijú vo veľkých mestách.

Riziko predstavujú partie kamarátov, dieťa ponúknu aj rodičia

Viac ako 13 % opýtaných rodičov, ktorí majú deti vo veku od 10 do 17 rokov, uvádza, že niekedy v minulosti ponúkli svoje neplnoleté dieťa alkoholom. Relatívne častejšie išiel popud na konzumáciu alkoholu od otca. Pomerne prekvapivé je zistenie, že s ohľadom na vzdelanie, sú to relatívne častejšie práve vysokoškolsky vzdelaní rodičia, ktorí svojim neplnoletým deťom ponúkajú alkohol – deklaruje to takmer pätina z nich.

Najčastejšou situáciou, kedy podľa rodičov ich neplnoleté dieťa alkohol pilo po prvýkrát, je čas, ktorý trávili s partiou kamarátov, t.j. v rámci peer group. Druhou, relatívne častou okolnosťou je rodinná akcia.

Príčiny, prečo mladiství siahajú po alkohole, sú rôzne. Súčasťou dospievania človeka je potreba socializácie, teda potreba niekam patriť, zapadnúť. Na dieťa v takomto prípade majú vplyv rovesníci a rovesnícke partie, kde môže dôjsť ku konzumácii alkoholu z dôvodu ich skupinovej normy, ktorej však často predchádza negatívny vzor rodiča alebo všeobecne dospelej osoby. Príčinou tak môžu byť samotní rodičia, ktorí konzumujú alkohol pred deťmi. Môže ísť aj o genetickú predispozíciu. Dieťa konzumáciou alkoholu môže testovať svoje hranice a pravidlá v domácnosti. Môžu sa tiež u neho vyskytnúť rôzne skryté problémy a v alkohole mylne vidí možné riešenie, čo mohlo odsledovať u rodičov alebo aj masmédiách. Najmä pandemické obdobie sa vyznačovalo neorganizovaným trávením času, čo so sebou prinášalo nudu a tá mohla viesť k experimentovaniu. Vo väčšine prípadov je príčinou kombinácia týchto faktorov,“ uviedla Marína Bartoňová z OZ Kaspian, ktoré sa venuje práci s mládežou.

K faktorom, ktoré rodičia vnímajú ako problémové tým, že do značnej miery uľahčujú deťom a mládeži konzumovať alkohol, patrí dojem, že dnes je prístup k alkoholu jednoduchší ako v minulosti (takmer 1/2 vyjadrila úplný súhlas s daným tvrdením) a tiež, že v lete resp. počas prázdnin majú deti viac možností stretávať sa partiou kamarátov, čo vytvára predispozíciu na konzumáciu alkoholu (45 % rodičov vyjadrila úplný súhlas s týmto tvrdením).

Relatívne najviac opýtaných rodičov – viac ako 1/3 – má dojem, že deti do 18 rokov sa najčastejšie dostávajú k alkoholu tým, že si ho zaobstarajú doma a to tak, že ho vezmú svojim rodičom.

O iniciatíve Rozumne

Iniciatíva Rozumne sa prostredníctvom aktuálnej kampane zameriava na zodpovedný prístup mladistvých k alkoholu. Jej cieľom je šíriť osvetu, otvárať diskusiu o alkohole a vzdelávať rodičov, starých rodičov a učiteľov o prevencii. Na webovej stránke www.rozumne.sk  prináša všetky dôležité informácie o problematike konzumácie alkoholu, kde hľadať v prípade potreby pomoc a možnosť pre rodičov anonymne sa poradiť s odborníkom.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: rozumne.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM