Ľubomír Hudačko Rôzne

Michal Kaliňák o grantoch pre kraje: Prešovský zinkasoval len 3 000 eur

Nadácia Intenda podporuje najlepšie nápady mladých. V troch grantových programoch poskytla granty vo výške takmer 95 000 eur. O tom, ako získať podporu a  na čo sú peniaze určené, viac prezradil predseda Správnej rady nadácie Michal Kaliňák.

Ilustračný obrázok k článku Michal Kaliňák o grantoch pre kraje: Prešovský zinkasoval len 3 000 eur
Zdroj: TASR

Ste mladí, talentovaní a máte dobré nápady, len vám chýba finančná podpora? Neraz stačí len mať očí na stopkách a byť rozhľadený na strany, ktoré vám aj v tomto smere pomôžu.

Žiadostí v nadáciách, ktoré poskytujú peniaze, je pravdepodobne vždy viac ako peňazí. Aká je situácia v prípade Nadácie Intenda? Ako riešiť prípadný tento nepomer?

Pre nás nie je kľúčový počet žiadostí ani celková výška peňazí, ktoré od nás žiadajú mladí ľudia. To, čo v skutočnosti považujeme za pozitívne je fakt, že mladým ľuďom a ich organizáciám ponúkame šancu zmysluplne formovať svoje okolie a tak ich podporujeme aj v tom, aby aj získali cenné skúsenosti a zručnosti v práci s projektmi a s realizáciou zámerov. Sme teda aj akousi základnou školou, kde môžu záujemcovia reálne otestovať svoje nápady a to od chvíle, kedy naformulujú zámer až po jeho samotnú realizáciu.

V ktorom programe ste tento rok poskytli najviac peňazí?

Najviac peňazí sme v tomto roku poskytli v programe Rozvíjame občiansku identitu. Najlepšie nápady mladých ľudí v rámci tohto programu boli podporené celkovo 50 000 eurami. Cieľom spomínaného programu je prispieť k rozvoju angažovanej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom podpory dvoch kľúčových tém posilňovania aktívnej účasti mladých ľudí na občianskom živote a zvyšovania rešpektu mladých ľudí k prirodzenej rozmanitosti spoločnosti.

Aká bola maximálna výška podpory v tomto projekte?

Maximálna výška podpory na jeden projekt bola v tomto roku 4 500 eur. V rámci tohto programu bolo schválených 14 projektov, napríklad Slovenskej debatnej asociácii s názvom „Od problémov k debate“, či prievidzské aktivity „Pochop minulosť a uchop budúcnosť.“

Orientuje sa Nadácia Intenda skôr na mládež v mestách alebo obciach? Alebo ich umiestnenie nehrá žiadnu rolu?

V Nadácii sme dlhodobo riešili dilemu, či je lepšie sa orientovať na mládežnícke aktivity v obciach, alebo v mestách. Ak je našou prioritou podpora dobrých nápadov a motivácia mladých, zrejme by smerovanie na vidiek, alebo na mestá nebo- lo celkom správne. Preto sa na projekty nepozeráme z hľadiska toho, odkiaľ pochádzajú, ale čo sledujú.

Môžeme sa pozrieť ešte na ďalšie programy, ktoré ponú- kate. Čo tak napríklad skupiny umelcov. Máte aj niečo pre nich?

V rámci programu Podporujeme súčasné umenie sme podporili projekty v celkovej výške 30 000 eur. V tomto programe ide o podporu ambicióznych umeleckých projektov, umožnenie verejnej prezentácie najtalentovanejších absolventov štúdia umeleckých smerov či posilnenie povedomia verejnosti o súčasnej mladej umeleckej scéne prostredníctvom prezentačných a reflexívnych aktivít. V rámci tohto programu získalo zelenú 26 nápadov a teda boli aj z veľkých miest, ale aj z pomerne menších.

Postrehli sme jeden zaujímavý program s názvom Oživujeme verejný priestor.

V tomto prípade boli podporené projekty v celkovej výške 15 000 eur. Program sleduje podporu jedinečných prejavov rôznorodých skupín mladých ľudí realizovaných vo verejnom priestore, s dopadom na širšie spoločenstvo. Projekty sa realizujú v mestách i obciach, so samozrejmým presahom do virtuálneho priestoru. Nadácia Intenda v tomto programe podporila 25 projektov realizovaných naprieč Slovenskom.

Bol medzi mestami aj Prešov?

Áno. V Prešove bol takto podporený projekt „Mini ramp session „wheels of art festival 2013“, v malej obci Čabiny na severovýchode Slovenska, v okrese Medzilaborce, získal podporu nápad s názvom „Do it yourself!“. Mimochodom, mladí ľudia z tejto obce boli v tomto roku úspešní aj s projektom „After/at the end of the world“ v rámci programu Podporujeme súčasné umenie. Takže skutočne nám ide o podporu dobrých nápadov a veľkosť obce v tomto nehrá žiadnu významnú úlohu.

A aké štedré boli finančné balíky v jednotlivých krajoch?

Granty v celkovom balíku 18 400 eur smerovali do Nitrianskeho kraja. Projekty v Banskobystrickom kraji získali finančnú podporu v celkovom objeme 10 604 eur. Žilinský kraj získal pre projekty mladých ľudí 9 250 eur, Trenčiansky kraj bol podporený výškou 6 409 eur. Projekty v Prešovskom kraji boli podporené čiastkou 2 836 eur, v Košickom kraji bola podpora vo výške 1 750 eur a najmenej uchádzačov o podporu s podporenou čiastkou na úrovni 3 950 eur bolo z Trnavského kraja. Projekty realizované vo viacerých miestach vnímame ako celoslovenské podujatia, ktoré boli podporené 12 360 eurami.

V súčasnosti je vyhlásené 4. Grantové kolo nazvané Pod- porujeme Individuality. Kto sa môže zapojiť?

Tento grant sleduje podporu talentovaných doktorandov. Jeho uzávierka je 27.septembra 2013. Do 15. septembra očakávame žiadosti v rámci Projektu štartovacieho bývania pre odídencov z detských domovov a opätovne sme vyhlásili výzvu na v súčasnosti nevyužívaný objekt Kremná pre záujemcov o jeho dlhodobé využívanie na verejnoprospeš­ný účel.

A čo v budúcom roku. Viete už teraz potvrdiť, že s grantovými programami budete pokračovať?

Od budúceho roka plánujeme pokračovať v niektorých tradičných a osvedčených grantových kolách, ktoré však budú výrazne rozšírené. Pripravujeme napríklad Inkubátor občianskych združení a neziskových organizácií, čo znamená priamu priestorovú a kapacitnú podporu mládežníckych mimovládnych organizácií v našich priestoroch. Tiež pripravujeme Inkubátor prezentačných príležitostí, ktorý bude sledovať poskytnutie našich priestorových kapacít na prezentáciu aktivít, organizovanie workshopov či konferencií neziskových organizácií a neformálnych skupín. Úspech predpokladáme aj v prípade grantovej schémy Podporujeme talenty, ktorou chceme podporovať úspešných mladých ľudí, ktorí nemajú možnosti na to, aby sa úspešne prezentovali na súťažných podujatiach v zahraničí. Len pred nedávnom sme na úrovni zriaďovateľov Nadácie organizovali programovú konferenciu, či presnejšie workshop, na ktorom sme bilancovali programy a zároveň sme prišli s návrhom nových, veľmi inovatívnych programov. V tomto momente však ešte nechceme nič detailnejšie prezrádzať, pretože najskôr musíme uzavrieť všetky detaily, ale určite na jeseň pred- stavíme naše grantové aktivity pre budúci rok. Už teraz však môžeme hovoriť o tom, že ponúkneme niečo, čo bude v našich podmienkach veľmi ambiciózne a hlavne merateľné úspechom.

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM