Monika Földešiová Rôzne

Mestská rada neprijala uznesenie k racionalizácii v sieti ZŠ

Klesajúci počet žiakov na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, nízka priemerná naplnenosť tried a vysoké náklady na prevádzku nútia samosprávu, aby rozhodla o prípadnom zrušení niektorých škôl. Podľa prepočtov by mohlo ísť o

Situáciou sa v pondelok (14.3.) zaoberala aj mestská rada. V pôsobnosti mesta je 13 základných škôl a v súvislosti s racionalizáciou sa hovorilo hlavne o Sídlisku III., kde je ich šesť. Diskutovalo sa napríklad o ZŠ Mukačevská, ZŠ Matice slovenskej, ale spomínala sa aj ZŠ Mirka Nešpora.
Zástupcovia poslaneckých klubov dnes na stretnutí s novinármi informovali, že si uvedomujú potrebu prijatia opatrení, napriek tomu sa však nedohodli na tom, aký návrh posunú do mestského zastupiteľstva a chcú o tom ešte rokovať. „Už teraz máme voľné kapacity v počte 1600 žiakov. Ten demografický vývoj vychádza tak, že v roku 2015 budeme mať menej možno o ďalších 400 žiakov, musí sa to riešiť,“ uviedol poslanec Ľudovít Malaga (nezávislý).
Podľa poslancov však treba posúdiť viaceré okolnosti a okrem ekonomiky školy sa musia brať do úvahy aj ďalšie okolnosti ako napríklad dostupnosť v lokalite, kvalitatívne výsledky či sociálny aspekt.
„Ak by sa uvažovalo o zrušení ZŠ Mukačevská a ZŠ Matice slovenskej, nebolo by to ideálne riešenie, lebo jedna časť sídliska by nemala žiadnu základnú školu,“ uviedla Svetlana Pavlovičová (Smer-SD). Problém podľa nej môže nastať aj pri rozdelení žiakov zo ZŠ Matice slovenskej, kde sú aj detí s rôznymi poruchami a postihnutím. Andrea Turčanová (KDH) si myslí, že rozhodovanie bude ťažké, ale ak chcú niektorú ZŠ zrušiť, žiadosť na ministerstvo je treba podať do 1. júna.
Ďalšou skutočnosťou, na ktorú musí mesto brať ohľad, je financovanie rekonštrukcií škôl z eurofondov, kde sa pri schvaľovaní peňazí prihliadalo a na vývoj počtu žiakov. „V Prešove máme sedem ZŠ v rekonštrukcii, na ktoré sme dostali príspevok z regionálneho operačného programu. Keď počas piatich rokov v nich dôjde k poklesu počtu žiakov, budeme vracať finančné prostriedky,“ uviedol Malaga.
Turčanová konštatovala, že sa zatiaľ nepodarilo nájsť zhodu a pred poslancami zostáva úloha nájsť kompromis. „Treba si uvedomiť, že rušenie škôl je vždy veľmi bolestivé a nikdy sa nedá urobiť tak, aby sme niekomu neublížili, len musíme nájsť spôsob, aby to ublíženie bolo čo najmenšie,“ dodala Turčanová.
Radní sa zhodli tiež na tom, že je potrebné uvažovať aj o tom, ako sa bude nakladať s budovami v prípade zrušenia škôl. Na spôsob ich využitia však mali rôzne názory.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie