Monika Földešiová Rôzne

Hor sa do upratovania!

Obyvatelia Prešova budú môcť v rámci jarného upratovania využiť veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú Technické služby mesta Prešov (TSMP) v nasledujúcich týždňoch rozmiestňovať v jednotlivých lokalitách.

Hovorkyňa radnice Veronika Gazdová informovala TASR, že kontajnery sa budú pristavovať od 23. marca po dobu piatich týždňov, podľa vopred stanoveného harmonogramu, ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta.
„Pre jarné upratovanie v meste a jeho okolí bude pristavených celkom 94 veľkoobjemových kontajnerov. Na určených miestach budú do ich naplnenia, maximálne však sedem dní, nakoľko potom budú premiestnené do iných lokalít,“ vysvetlila hovorkyňa.
Upozornila, že tieto kontajnery sú určené predovšetkým na to, aby sa občania mohli zbaviť objemného odpadu z domácnosti, spoločných priestorov či verejných priestranstiev. Môže ísť napríklad o nábytok, koberce, matrace, prípadne vyradenú sanitu a podobne.
Do kontajnerov však nepatrí biologicky rozložiteľný odpad ako tráva, lístie alebo konáre. Tie môžu obyvatelia ukladať vedľa VOK, prípadne ich odviezť do zberných dvorov v areáloch TSMP na Bajkalskej alebo Jesennej ulici.
Veľkoobjemové kontajnery nie sú určené ani na odhadzovanie autobatérií, žiariviek, olejov, obalov z farieb, elektroniky, domácich spotrebičov alebo pneumatík. Gazdová zdôraznila, že takýto odpad je potrebné priniesť priamo do zberných dvorov.
Do upratovania ciest a chodníkov po zimnej údržbe sa mesto pustilo už začiatkom marca, pričom v priebehu niekoľkých týždňov sa majú z komunikácií odstrániť zvyšky posypového materiálu. Následne by sa, podľa hovorkyne, malo pokračovať s obnovou vodorovného dopravného značenia.
V rámci programu menších obecných služieb, ktorý mesto realizuje v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove bude môcť radnica na upratovacie práce využiť približne 100 nezamestnaných.
„Ide prevažne o likvidáciu divokých skládok komunálneho odpadu, plošné čistenie verených priestranstiev, čistenie chodníkov a spevnených plôch, maľovanie zábradlí a mestského mobiliáru a podobné remeselne nenáročné činnosti,“ spresnila Gazdová.

Zdroj: TASR

Tento článok nie je možné komentovať.

Rýchle správy

Najčítanejšie