Elektrotechnická priemyslovka: Na školenie učiteľov a modernizovanie učební môže využiť obrovskú sumu!

Elektrotechnická priemyslovka v Pešova získala záujem firiem. Svedčí o tom úroveň prípravy žiakov pre prax, alebo štúdium. Množí sa tak dopyt pracovať na spoločných projektoch či certifikáty, ktoré sú škole ponúkané. Okrem toho môže nielen na školenie učiteľov využiť obrovskú sumu.

Ľubomír Hudačko
Ilustračný obrázok k článku Elektrotechnická priemyslovka: Na školenie učiteľov a modernizovanie učební môže využiť obrovskú sumu!
Zdroj: TASR

Riaditeľ školy Slavomír Kožár tvrdí, že takmer všetci jej žiaci pokračujú v štúdiu na vysokých školách, predovšetkým technického zamerania. Pripomenul však, že ich absolventi sú po maturite pripravení na prácu v podnikoch vo svojich odboroch a je o nich veľký záujem. Na úrade práce totiž z ich radov evidujú len mizivé percento nezamestnaných.

Spolupráca školy s firmami

„Na to, aby žiaci získali vedomosti a zručnosti vo svojom odbore, slúžia predovšetkým vzdelávacie programy, ale dôležitou súčasťou z hľadiska rozvoja ich kreativity je spolupráca školy s firmami, ktoré pomáhajú zavádzať nové progresívne postupy,“ konštatoval riaditeľ.

Doplnil, že takéto aktivity, projekty, spoluúčasť v klastri či iných odborných združeniach majú svoje nezastupiteľné miesto aj pri doplňovaní vzdelania učiteľov, pretože ide o rýchlo rozvíjajúcu sa oblasť. „Snažíme sa, aby škola mala zabezpečenú nejakú spätnú väzbu medzi tým čo my učíme, a tým, čo reálna prax potrebuje. Práve preto sme zoskupení v niektorých stavovských združeniach alebo klastroch. Ide napríklad o IT Valley, to sú firmy, ktoré sú významnými hráčmi v IT oblasti,“ spresnil Kožár.

Dodal, že škola sa na odborníkov z týchto firiem obracia s požiadavkami, aby sa stali poradcami či tútormi pri tvorbe vzdelávacích programov. Rovnako sa však v niektorých prípadoch aj sami podieľajú na vzdelávaní študentov, či spolupracujú pri rozširovaní vzdelávania učiteľov.

Na školenie učiteľov môžu využiť takmer pol milióna

S jednou z firiem v súčasnosti pracujú napríklad pri budovaní dvoch laboratórií pre virtuálne technológie, pričom zamestnanci tejto spoločnosti školia učiteľov. Ďalšia firma pomáha vzdelávať študentov v oblasti mobilných aplikácií a v priebehu tohto roka pripraví niekoľko seminárov. „Práve preto sa snažíme ísť tou cestou, aby naši absolventi po skončení školy mali čo najviac osvedčení a certifikátov. Je to napríklad certifikát v sieťových technológiách, čo je obrovská konkurenčná výhoda absolventov na trhu práce,“ povedal Kožár.

Ďalším dôležitým rozvojovým prvkom je aj novootvorené Centrum odborného vzdelávania pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Prešove. Podľa Kožára bol základným impulzom záujem žiakov a zamestnávateľov. Nejde však len o kurzy z oblasti elektrotechniky, programovania, robotiky, ale aj ekonómie, marketingu či podnikania.

Riaditeľ SPŠE konštatoval, že škola je úspešná aj v implementácii projektov podporovaných z európskych zdrojov. V posledných rokoch tu zrealizovali zámery, ktoré boli dotované približne 1,5 milióna eur. Posledným z projektov, ktorý v súčasnosti prebieha, je Inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠE Prešov na základe požiadaviek trhu práce. Na školenie učiteľov a žiakov a predovšetkým modernizovanie odborných učební a laboratórií môže škola využiť 488 000 eur.

Zdroj: TASR