Milan Jusko Rôzne

Domy v ohrození! Prídu ďalšie zosuvy pôdy?

Ulice Horárska a Pod Wilec hôrkou sú stále v ohrození podobných zosuvov, aké ich postihli v lete roku 2010. Došlo vtedy k poškodeniu statiky niekoľkých domov.

Na základe projektovej dokumentácie a žiadosti stavebníka, ktorým je mesto Prešov, sa uskutočnilo koncom minulého týždňa územné konanie. Pozvaní naň boli vlastníci dotknutých pozemkov, na ktorých by sa mali práce realizovať.

Riaditeľ Sekcie stavebného úradu a urbanistiky Mestského úradu v Prešove Marián Harčarík uviedol, že doteraz sa vykonali práce, ktoré zabezpečili odvedenie vody bezprostredne po udalosti. Išlo hlavne o vyčistenie rigolov, realizáciu výkopov na odvedenie vody do kanalizácie.

Harčarík pripomenul, že na stabilizáciu svahu je nutné vykonať práce, ktoré odporučili odborníci a spracovatelia štúdie. Na zabezpečenie svahov v každej z týchto lokalít je potrebné realizovať štyri vrty. „Bohužiaľ, musím povedať, že drvivá väčšina majiteľov nesúhlasí s tým, aby sa na ich pozemkoch robili sanačné práce. Momentálne máme územné konanie prerušené, budeme ešte s nimi rokovať,“ konštatoval Harčarík.

Zdôraznil, že vyberali predovšetkým pozemky, ktoré nie sú zastavané, ale nedali sa obísť ani tie, kde sa nachádza nejaký objekt. Stavieb sa to však, podľa Harčaríka, priamo nedotýka. Značný zásah do pozemku je pri samotnej realizácii, nakoľko sa musí urobiť montážna jama pre umiestnenie vŕtacej súpravy.

„Samozrejme, po ukončené prác pozemok dáme do pôvodného stavu a zostáva tam len monitorovacia šachta, kde bude voda vytekať a z tejto je urobená kanalizačná prípojka. Pre týchto ľudí to znamená, že budú musieť strpieť vecné bremeno,“ vysvetlil riaditeľ sekcie. Zdôraznil, že tieto práce sa majú robiť práve preto, aby obyvatelia mali pocit bezpečia.

Rokovanie s vlastníkmi pozemkov má ďalej pokračovať, pretože tieto práce by mali výrazne eliminovať riziko zosuvov v prípade intenzívnych dažďov. Ak nebude, podľa Harčaríka, svah dostatočne stabilný, bude veľký problém v najohrozenejších lokalitách stavať.

Harčarík pokračoval, že ak bude pretrvávať nesúhlas a nepodarí sa nájsť iné vhodné miesta, kde by vlastníci súhlasili s realizáciou opatrení, mesto ako posledný krok využije možnosť a obráti sa na Ministerstvo životného prostredia SR, aby situáciu riešilo v zmysle geologického zákona. Pripomenul, že ak ministerstvo rozhodne, majitelia pozemkov musia v záujme ochrany lokality, tieto práce strpieť.

presov24/tasr

Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
Magazín
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM