Ilustračný obrázok k článku Deviataci, rozmýšľate o budúcnosti? A čo tak SOŠ pedagogická v Prešove?
25
Galéria
Zdroj: SOŠ pedagogická Prešov

Deviataci, rozmýšľate o budúcnosti? A čo tak SOŠ pedagogická v Prešove?

Ak ešte neviete, ktorú strednú školu si vybrať, jeden tip by tu bol. Tá víťazná ponuka môže byť práve od SOŠ pedagogickej na Kmeťovom stromoradí v Prešove.

Tlačové správy
Tlačové správy

Deviataci, rozmýšľate o budúcnosti? A čo tak SOŠ pedagogická v Prešove?

Ak ešte neviete, ktorú strednú školu si vybrať, jeden tip by tu bol. Tá víťazná ponuka môže byť práve od SOŠ pedagogickej na Kmeťovom stromoradí v Prešove.

Ilustračný obrázok k článku Deviataci, rozmýšľate o budúcnosti? A čo tak SOŠ pedagogická v Prešove?
25
Galéria
Zdroj: SOŠ pedagogická Prešov

Možno ste nevedeli, že táto škola vznikla ako Ústav pre výchovu detských opatrovkýň v roku 1893, a aj keď odvtedy prešla viacerými zmenami, jej brány každý rok opustia desiatky absolventov pripravených na uplatnenie v praxi, či ďalšie vysokoškolské štúdium.

Učiteľský odbor

„Stredná odborná škola pedagogická je najlepšou voľbou pre tých, ktorí chcú pracovať s deťmi a mládežou vo výchovno-vzdelávacej a sociálnej oblasti,“ vysvetľuje riaditeľka SOŠPg Oľga Vavreková.

Odbor 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo je 4-ročné denné štúdium, absolvent ukončí školu maturitnou skúškou a získa úplné stredné odborné vzdelanie.

 • Obsahom štúdia je príprava žiakov na prácu s deťmi predškolského a školského veku.
 • Žiaci majú možnosť kreatívne sa rozvíjať v odborných predmetoch – v oblasti pedagogiky a psychológie, v oblasti hudobnej, výtvarnej, dramatickej, literárno-jazykovej a telesnej.
 • Podmienkou prijatia žiaka na štúdium je úspešné absolvovanie overovania špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiaka z hudobnej a literárno-jazykovej výchovy a študijné výsledky na ZŠ.

Ponuka krúžkov

Žiaci SOŠPg môžu rozvíjať svoj talent a záujmy v rôznych záujmových krúžkoch:

 • spevácky zbor Gaudeamus,
 • divadielko Abodka,
 • folklórna skupina Muzika,
 • rôzne športové krúžky,
 • turistický klub,
 • hra na hudobný nástroj (akordeón, klavír, gitara),
 • krúžok prvej pomoci,
 • krúžky cudzieho jazyka a ďalšie, podľa záujmu žiakov.

„Vďaka týmto krúžkom sa môžu žiaci zapájať do rôznych slovenských i medzinárodných súťaží, do dobrovoľníckych a charitatívnych akcií a ukázať svoje schopnosti na rôznych kultúrnych podujatiach. Ďalej majú možnosť rozvíjať svoju osobnosť prostredníctvom programu DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu a zapojiť sa do programu EPAS – Ambasádorská škola európskeho parlamentu,“ zdôraznila ďalej Vavreková.

Žiaci majú k dispozícii tiež bohatú knižnú zbierku, majú možnosť využívať odborné učebne na zdokonaľovanie svojich schopností a zručností.

Súčasťou školy je multifunkčné ihrisko a krásna záhrada.

„Pedagógovia vkladajú mnoho úsilia do toho, aby žiaci pochopili, že len celoživotný návyk učenia je kľúčom k prosperite spoločnosti. Usilujú sa vzdelávať tvorivo a inšpiratívne, lebo iba vzdelaní ľudia sú slobodní,“ dodala na záver riaditeľka Vavreková.

Pedagogická škola ponúka aj študijné odbory:

 • 7518 Q špeciálna pedagogika – dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium,
 • 7691 N majster odbornej výchovy – dvojročné diaľkové pomaturitné kvalifikačné štúdium.

Bližšie informácie na www.sospg.sk, vo videu nájdete aj zábery Turistického klubu SOŠPg

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Michal Macko
Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie