Čo hovoria najnovšie čísla? Takto to vyzerá s nezamestnanosťou v okrese Prešov

Ako sme na tom čo sa týka nezamestnanosti? Nenechajte si ujsť najnovšie zistenia. Zaostrené práve na Prešovský okres...

Zdroj: Dnes24.sk

V januári 2019 miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla hodnotu 5,26 %. Medzimesačne, v porovnaní s decembrom 2018 (5,04 %), vzrástla o 0,22 percen­tuálneho bodu. Vyplýva to z najnovšie zverejnených údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.

Ďalšie čísla za celú SR

Január znamenal vo všetkých krajoch medzimesačný nárast miery evidovanej nezamestnanosti, pričom najvýraznejší nárast o 0,47 percen­tuálneho bodu bol dosiahnutý v Prešovskom kraji.

Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie (UoZ) dosiahol v januári 2019 na Slovensku 144 230 osôb a stav celkového počtu UoZ dosiahol 176 176 osôb. Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu UoZ činila v januári 2019 6,42 %.

Čo Prešovský okres?

A teraz už prejdime na náš okres. Zaregistrovaných tu bolo 6 567 uchádzačov o zamestnanie. V rámci mesiaca ich pribudlo 768 a ubudlo 576. Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie predstavoval ku koncu januára číslo 5 472.

Miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie v okrese Prešov v januári 2019 činila 6,48 percenta. V decembri minulého roka to bolo 5,84 %.

Pri použití údaja o celkovom počte uchádzačov o zamestnanie dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v našom okrese v januári tohto roka 7,78 %.

Záverom ešte pre porovnanie údaje z niektorých neďalekých okresov. V Sabinovskom okrese dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti v januári 2019 12,06 %, a v okrese Bardejov 10,84 %. Vo všetkých týchto prípadoch sa jedná o mieru evidovanej nezamestnanosti vypočítanú z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie.

Sledujte nás aj na našom Instagrame a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah z Prešova a okolia.

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk