Ľubomír Hudačko Správy

Akční Prešovčania z mládežníckeho parlamentu: Zaujali štáb známej televízie Euronews!

Mládežnícky parlament Prešova po siedmich rokoch svojej existencie výrazným spôsobom zefektívnil svoju činnosť. S novým (re)štartom prišiel projekt Misia Prešov, ktorý finančne podporila Európska komisia a úspešne spropagovala celoeurópska televízia Euronews.

Ilustračný obrázok k článku Akční Prešovčania z mládežníckeho parlamentu: Zaujali štáb známej televízie Euronews!
Zdroj: Dnes24.sk

Hlavným cieľom projektu Misia Prešov je zvýšiť záujem o verejné dianie a vzbudiť lokálpatriotizmus mladých ľudí žijúcich, študujúcich alebo pracujúcich v meste Prešov cez aktívne zapájanie sa do života v meste, obohacovanie jeho činnosti nápadmi, podnetmi a vytváranie príležitosti pre mladých.

Euronews boli s nimi dva dni

„Týmto zaktivizovaním mladých chceme podporiť ich kreativitu, dopomôcť k odstraňovaniu pasivity, ktorá je u súčasných mládežníkoch veľkým problémom. Chceme vytvoriť priestor pre možnosť informálneho učenia sa mladých ľudí, pripraviť ich na budúce zamestnanie a získavať rôzne zručnosti. Mladí tak budú mať možnosť vyjadriť sa k otázkam, ktoré sa ich priamo alebo nepriamo týkajú, čím sa eliminuje súčasný trend „o nás, bez nás,“ vysvetlila zámery uvedeného projektu Lucia Kažimírová, koordinátorka projektu a aktívna členka MP2.

Celý projekt je financovaný z Programu Európskej komisie na roky 2008–2013 – Mládež v akcii, ktorý na Slovensku zastrešuje Iuventa – Slovenský inštitút mládeže. Pri tejto príležitosti navštívil mesto Prešov koncom marca štáb celoeurópskej televízie Euronews, ktorý strávili s predstaviteľmi mládežníckeho parlamentu dva dni. „Ich hlavným zámerom bolo zachytiť naše rôznorodé aktivity, ktoré realizujeme v meste a ukázať verejnosti konkrétny pozitívny príklad spolupráce mládeže a samosprávy,“ priblížila natáčania Veronika Gubová, členka MP2.

Ďalšie plány

Aby sa činnosť MP2 zefektívnila plánujú jeho členovia v najbližšom období osloviť a spolupracovať aj so žiackymi školskými radami ZŠ a SŠ a tiež inými mládežníckymi. „Pevne veríme že sa nám podarí naše sny a plány dotiahnuť do konca. Bude to veľkým začiatkom pre mladých, ktorí sa chcú aktívne podieľať na dianí v meste Prešov, pretože (S)nami sa to nekončí, (s)nami sa to začína,“ uzavrela Veronika Gubová.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie